Cathar.jpg

„Urážíš Cathar, mnoho velkých Jediů vzešlo z naší planety!“

Sylvar na Exara Kuna Catharové jsou felionoidní, dvounohá humanoidní rasa z planety Cathar, známé svými savanami a drsnými vysočinami.

Jsou známí pro svou loajalitu, vášeň a prchlivost. Rychlí a silní, jsou považováni za skvělé válečníky a zdatné predátory.

Catharové dodržují přísné morální normy, vštípené jak rodinou, tak společností.

Jejich ženy jsou ceněné jako otrokyně, zatímco muži jsou všeobecně považováni za příliš neovladatelné pro otroctví.

Biologie a vzhled Základní typ Catharů má srstí pokryté tělo s hustou hřívou. Mají výrazné, zatažitelné drápy, které mohou užívat jak k útokům na nepřítele, tak k lovu. Jejich druh je rovněž schopen velice rychlého uzdravování. Catharové jsou v průměru zhruba 1.5 až 1.9 metru vysocí.

Tyto vlastnosti z nich činí výborné specialisty na boj zblízka .

Rasa Catharů má rovněž dva poddruhy, známé jako Juhani a Myr Rho. Oba tyto poddruhy jsou méně felinoidní než základní typ. Historie Planeta Cathar byla v průběhu Bitvy o Cathar Mandaloriany zdevastována, obyvatelstvo zotročeno a téměř vyhlazeno. Přeživší pak byli donuceni svůj domovský svět opustit, aby přežili.

Po konci Mandalorianských válek Catharové začali svůj svět znovu osidlovat a během Galaktické občanské války se jejich svět již cele vzpamatoval z poškození, které mu bylo Mandaloriany uštědřeno. Společnost a kultura Na jejich domovském světě Catharové žijí ve městech vybudovaných na a v obrovských stromech. Jsou zde organizováni do klanů, které jsou řízené Staršími.

Legendy o jejich hrdinech byly často vyřezávány do kmenů těchto „stromových domovů“ pro poučení příštím generacím.

Catharové si vybírali své partnery na celý život. Tato tradice se udržovala až do takového rozsahu, že ve chvíli, kdy jeden partner zemřel, druhý již nikdy nenavázal vztah s jiným.

Catharský klanový systém zahrnoval rovněž velké průvody a oslavy, hlavně pro jejich hrdiny.

Jejich náboženství zahrnovalo rituál známý jako Krvavý lov, kdy catharští válečníci samostatně útočili na celá hnízda Kiltiků ve snaze získat čest a očistit se od vlastní vnitřní temnoty.

Mateřským jazykem Catharů byla catharština, která zahrnovala zvýraznění některých mluvených slov s pomocí vrčení.


Catharové v galaxii


K Síle citliví Catharové se často stávali Jedii, ačkoliv věděli, že jedijské způsoby byly v přímé opozici s jejich vrozenými instinkty.

Sylvar a její druh Crado byli slavní Jediové, kteří bojovali ve Velké sithské válce.Příběh o Cradově pádu na Temnou stranu pod vlivem Exara Kuna byl mezi Cathary všeobecně známý, stejně tak jako příběh Sylvar, která byla schopna se od Temné strany odvrátit a znovu přijmout Světlou stranu Síly.

Další Catharskou Jedi této éry byla Juhani, která doprovázela Revana a pomáhala mu se zničením Star Forge.

Známými Catharskými Jedii v průběhu Druhé imperiální občanské války byli bratři Rasi, Ahn a Zho Tuum.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.