Czech Star Wars Wiki
Advertisement

Chissové byli lidem blízký druh s modrou kůží, který pocházel z planety Csilla. Chisskou společnost řídily mocné a bohaté rodiny.

Chissové ovládali část vesmíru v Neznámých oblastech, kterou nazývali Chisskou ascendencí. Se zbytkem galaxie měli jen málo kontaktů a až do nástupu velkoadmirála Thrawna do služeb Galaktického impéria byla jejich existence považována převážně za legendu, a to i v Neznámých oblastech.

Biologie a vzhled[]

Aralani Sith

Modrá kůže a rudé oči Chissů

Chissové byli lidem blízký druh. Jejich kůže byla modrá, vlasy třpytivě modročerné a oči zářivě červené. Kvůli prvním dvěma charakteristikám byli někdy mylně považováni za Pantorany, humanoidy s modrou kůží z Pantory. Kromě zbarvení byly oči Chissů o něco lepší než oči lidi, dokázali částečně vidět v infračerveném spektru. Navíc měli ostřejší sluch.

Citlivost k Síle byla u Chissů neuvěřitelně vzácná a projevovala se omezenými schopnostmi: telepatií, která byla označována jako Druhý zrak a předvídáním, označovaným jako Třetí zrak. Chissové citliví na Sílu byly téměř vždy mladé dívky. Jejich schopnosti se s dospíváním zmenšovaly a nakonec vymizely. Tajemství Druhého a Třetího zraku patřilo mezi nejlépe střežená tajemství v Chissské ascendenci, a to do té míry, že mnozí Chissové sami nevěděli o jejich plném rozsahu, ba dokonce ani o jejich existenci.

Společnost a kultura[]

Hlavním jazykem Chissů byl chunh, v příležitostných kontaktech s cizinci používali obchodní jazyky Sy Bisti, Meese Caulf, Taarja a Minnisiat.

Společnost Chissů byla přísně organizovaná do rodin. Nejvýznamnější příslušníci devíti vládnoucích rodin (syndikové) tvořili Syndikur - nejvyšší vládnoucí orgán Chisské ascendence. Syndikur měl výkonnou i zákonodárnou moc nad Ascendancí a sloužil jako kolektivní vedení Chissů. Syndikur neměl mít pravomoce nad operacemi Chissských obranných sil a jejich Expanzní obranné flotily, v praxi bylo toto ale oddělení pravomocí občas porušováno.

Hlavou chisské rodiny byl patriarcha, hlavní syndik rodiny měl titul mluvčí. Patriel vyřizoval rodinné záležitosti na planetární úrovni, radní na lokální úrovni. Střední třídu vládnoucích rodin tvořili aristokrové.

Aby uzavřená chisská rodina mohla posilovat svůj vliv a moc, existovala možnost adopce nadprůměrně nadaných jedinců z méně významných a chudších rodin. Takoví jedinci se stali meritními adoptáty a získali nové jméno podle své nové rodiny. Pokud složili Zkoušky, mohli postupovat výše v rodinné hierarchii.

Většina chisských jmen byla víceslabičná a skládala se ze tří různých částí, jako například Mitth'raw'nuruodo. První část označovala rodinu jedince, druhou tvořilo křestní jméno a třetí označovala další společenské faktory. Kromě dlouhé podoby svých jmen používali Chissové i zkrácené varianty - například "Mitth'raw'nuruodo" se zkracovalo na "Thrawn". Tyto zkrácené podoby se používaly ve všech situacích kromě těch nejformálnějších.

Historie[]

Před tisíciletími Chissové navázali kontakt s civilizacemi mimo Neznámé oblasti a byli politicky i vojensky zataženi do dávných válek mezi Galaktickou republikou a Sithským impériem. Nakonec s oběma entitami přerušili kontakt a stáhli se zpět do hranic své Chissské ascendence, které pečlivě střežili. Kontakty s ostatními národy v regionu omezili na nezbytné obchodní styky.

Zdroje[]

Advertisement