Czech Star Wars Wiki
Advertisement
Czech Star Wars Wiki

Chissové jsou národ pocházející z Neznámých oblastí. Patřil mezi ně i velkoadmirál Thrawn. Chissové mají modrou kůži a rudé žhnoucí oči. Jsou prosti většiny emocí. Chissové se zapsali do dějin mimo jiné zničením Mezigalaktické výpravy, na jejíž palubě bylo i několik mistrů Jedi tisíce lidí.O Chissech, humanoidních bytostech z Neznámých oblastí, je toho známo velmi málo. Donedávna se pouze vědělo, že jedním z nich byl velkoadmirál Thrawn, jehož pravé jméno je Mitth´raw´nuruodo, o svém druhu neprozradil téměř nic. Když však agenti Nové Republiky procházeli analýzy pořízené poraženými císařskými silami, našli v jejich záznamech několik zajímavých údajů. Svou modrou pletí, uhlově černými vlasy a planoucíma rudýma očima vzbuzují Chissové oprávněnou pozornost mezi ostatními humanoudními rasami obývajícími galaxii. Barva jejich pokožky a očí je obvykle připisována na vrub chemické reakce, ke které u nich dochazí při styku s atmosférou bohatou na kyslík. Chissové jsou přitažliví, inteligentní a velice uzavření. Chrání svoji společnost natolik, že se snaží udržet svoji existenci před zbytkem galaxie v tajnosti. Vědci se domnívají, že rychle překonávají stadium adolescence a překotně dospívají v plně vyvinuté jedince. Jsou vyspělí, mají velký zájem o umění a vědu a disponují silnou armádou. V mnoha zprávách jsou popisováni jako přemýšliví, rozvážní a analyčtí- každou situaci se snaží zvýhodnit z nejrůznějších hledisek. Často zvažují všechny alternativy a zvláště následky, které by přinesly jiný postup.

Když jsou napadeni, bojují

Mitth'raw'nuruodo byl admirál impéria

Chissové s klidnou, inteligentní a velmi dobře promyšlenou strategií. Patří však mezi čestné a ušlechtilé rasy, a proto vždy čekají, až jejich protivník zaútočí jako první. Porušení této morální zásady bylo také důvodem proč vyhnali Thrawna, když volal po okamžitém útoku na nepřítele.

Navzdory tomu, že ho zapudili, zůstal Thrawn svým soukmenovcům věrný a nikdy neprozradil nic, co by jim mohlo uškodit. Neexistuje žádný jiný, ačkoli se předpokládá, že porazili Ssi-ruuky, vojenskou hrozbu, kterou mnozí považovali za stejně nebezpečnou jako jsou Nagaiové nebo Yevethové. Také se vyskytli zprávy o setkání Chissů s Yuuzhan Vongy během bitvy na Garqi. Jeden z nejzajímavějších imperiálních záznamů týkajících se Chissů pořídil sám Palpatine, když popsal své první setkání s Thrawnem.