Czech Star Wars Wiki
Advertisement

Chrám Jediů (také známý jako Jedijský palác) byl ústředím celého řádu Jedi od konce Velké sithské války až do Jedijské čistky. Byl místem tréninku mladých Jediů, vyřizovaly se zde všechny byrokratické záležitosti a bylo zde i ubytování pro všechny členy řádu. Chrám byl částečně zničen při Jedijské čistce, ale později byl obnoven a přestavěn Lukem Skywalkerem.

Historie[]

Stará republika[]

ProcessionalWay-Deceived.png

Počátky chrámu se na Coruscantu datují kolem roku 5000 PřBY. Republika darovala Jediům území na výstavbu chrámu a chtěli, aby tam Jediové vystavěly velkou pevnost. Nicméně Řád měl v úmyslu postvit spíš nějaké menší meditační prostory. Pak ale když viděli devastaci Ossusu a tamější velké Jedijské knihovny, rozhodli zde vybudovat novou akademii Řádu. Nejschopnější stavitelé tedy začli budovat chrám.

Chrám Jediů byl ústřední centrálou Řádu Jediů, která fungovala od Velké sithské války až do Velké čistky.

Byl domovem hlavního tréninku, byrokracie a ubytovacích zařízení Jediů. Ti společně sloužili řádu a Galaktické republice. Chrám byl přístupný pouze členům řádu a osobám se zvláštním povolením.

Komplex byl opuštěn a rozsáhle poničen v době Deklarace Nového řádu, kdy byl řád zdestruován v rámci rozkazu 66 nastoupivším Galaktickým impériem. Po vítězství Galaktické aliance byl chrám přestavěn pro reformovaný Řád pod velením Luka Skywalkera.

Výskyt[]

Advertisement