FANDOM


Christophsis byl krystalický svět Vnějšího okraje v Svareenském sektoru. Byl obíhán jediným měsícem. Díky blízkosti různých pásů asteroidů bohatých na minerály bylo Christophsis často cílem zbloudilých kamenů. Planeta byla osídlena Tepasiskými šlechtici kolem 600 PřBY a poté domácími christophsianskými obyvateli, lidmi pocházejícími z Jádra. Christophsis časem získalo ochranu před asteroidy a stalo se střediskem těžby. V době Klonových válek Christophsiané vládli svému domácímu světu obchodní oligarchií a hlavním městem planety  ustanovili Chalcydonii. známou také jako Krystalové město. Na tento svět také emigrovaly různé rasy, včeně Rodian, Kerkoidenů a nižších kast lidí, kteří přišli Christophsianům sloužit.

Tento článek pochází z Clone Wars Wiki a jeho autorem je IsH

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.