FANDOM


Comlink bylo přenosné zařízení který přenášelo hlasové signály z jednoho místa na jiné.

Comlink přišel v početných variantách, ačkoli všechny měli stejné centrální systémy: přijímač, vysílač, a zdroj energie. Comlinky byli typicky malé pro snadnou dopravu a zamlčení. často vážili jen 0.1 kg. Pokročilejší modely uváděné šifrování rutiny a vestavěné porty pro přenos dat. Některé comlinky, jako ty co používaný Jedi, byli vybavený komplexními bezpečnostními zařízeními kteréi bránily proti neoprávněnému použití. Comlinky byly často přidány do helmy jako měli klonoví vojáci a později stormtroopeři. Bez satelitního rozšíření, standartní měl comlink rozsah asi 50 kilometrů. Tento rozsah byl drasticky snížený v husté městské zóně kvůli přítomnosti vysokých hodnot elektromagnetické interference, ačkoli toto se může obejít použitím drátovaných přenosových sítí. Rozsah byl v první řadě závislý na zdroji energie; odpovídající, comlinkům s vyššími hodnotami volné energie (jako armáda a vozidla) měly moc delších rozsahů než ruční civilní model. Mezi 32 BBY až 8 ABY, comlinky se standardními bezpečnostním zvýšením stál 200 kreditů.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.