FANDOM


"Větší galaxie, sladší návrat domů."
―Corellianské přísloví[zdroj]

Corellia je planeta nacházející se v jádru galaxie pár parseků od centra děnní galaxie Coruscant. Stejně jako Coruscant i tato planeta patří mezi planety pokryté hustou aglomerací, avšak ne v takové míře jako Coruscant, jelikož asi polovina planety je pokryta vodou. Narozdíl však od svého souseda, je tato planeta v horším stavu než Coruscant, doby její prosperity přestali po Velké hypergalaktické válce, kdy byla válkou poničena. Velká část planety je také znečištěna průmyslovou výrobou, která je na této planetě taktéž velice rozvinutá, například pověstné Corellianské korvety se zde vyráběli již od Staré republiky.

Po této válce se na tuto planetu začli stahovat kriminálníci a pašeráci kteří odtud měli blízký přístup k Alderaan a Coruscantu jinak dobře chráněných proti pašeráctví, proto se této planetě také říká planeta pašeráků. Zároveň se však zvětšila pověst obáváné společnosti Corellianských bezpečnostních sil (zkráceně CorSec), tato organizace přes svoje úspěchy však nedokázala zabránit, aby pašeráci používali Corellii jako sklad pašovaného zboží.

GeografieEditovat

Corelliascape TFU

Zasněžené hory na Corellii

Povrch Corellie byl mírný, dominovaly malé kopce, husté lesy, zlaté pláže a rozlehlá moře. Část krajiny také zabíraly vysoké hory pokryté sněhem.

Většina prosperujících výrobních firem byl umístěna na oběžné dráze, takže na povrchu se nacházely pouze vesnice a zemědělské komunity.

Říkalo se, že v hlubokých podmořských jeskynních se nacházejí oranžové krystaly, které Jediové používají do světelných mečů.

Největším - a zároveň hlavním - městem bylo Coronet City. Dalšími městy bylo Kor Vella, populární turistické centrum, Tyrena, jenž stála na pobřeží, a Doaba Guerfel a Bela Vistal, obojí v horských oblastech.

Přistěhovalci ze Selonie pod povrchem vybudovali spleť tunelů, jejichž vrchní úrovně byly využívány i lidmi.

V prostoru nad Corellií se nalézalo několik obrovských loděnic.

KulturaEditovat

"Chytrý, samolibý, sobecký, arogantní, nesnesitelný - prostě typický Corellian."
Wes Janson[zdroj]
CorelliaLand

Typická usedlost na Corellii

Corelliané byli velice často považováni za neohrožené a vzpurné, hlavně kvůli jejich neustálým připomínkách, že šance na úspěch pro ně nic neznamenají.

Většina Corellianů se pevně dodržovala tradice, také měli rádi dobré jídlo a pití. Tyto dvě vlastnosti se spojili v jedno, napřklad ryshcate, sladký koláč, se jedl výhradně na oslavách, svatbách či pohřbech. Také byli známí výrobou alkoholu - Whyrenská rezervní a jiné druhy whiskey byly velmi oblíbené po celé galaxii.

Na Corellii existovala sekta Ensterite, jejíž členové nepřipouštěli, že by Corellian mohl uzavřít sňatek s někým narozeným mimo Corellianský systém.

Corelliané měli velkou úctu k rodině. Považovali za nečestné zapojit nevinného člena rodiny do hádky mezi jinými. Také si velice cenili odvahy - luidé, kteří v corellianské armádě dokázali něco vyjímečného, byli oprávněni nosit na svých kalhotech corellianské rudé lampasy.

Zvláštní význam měla zelená barva, byla považována za tradiční barvu svatebních šatů, pláště corellianského Jediho a označení CorSecu.

Na Corellii byla původně monarchie, poté však Berethron e Solo v roce 312 PřBY zavedl demokracii.

HistorieEditovat

Nekonečné ImpériumEditovat

Corellia byla otrockým světem Nekonečného impéria. Zhruba v roce 30 000 PřBY pomohli corellianští otroci vybudovat Star Forge. Když Rakatané padli za oběť epidemii, Corelliané se vzbouřili a v roce 25 200 PřBY se osvobodili.

Galaktická republikaEditovat

Corellian Engineering Corporation byla založena pravděpodobně ještě před oficiálním založením Republiky. Byla jednou z největších výrobních firem a její loděnice ptařily k nejrozsáhlejším v galaxii. Jejich najznámějšími výrobky byla korveta třídy CR90 a frachťák YT-1300.

Corelliané byli jedni z prvních hyperprostorových průzkumníků. V šestém tisíciletí před bitvou o Yavin zmapovali okolí Corellianské obchodní tepny. V roce 10 019 PřBY objevili Nové Plympto, v roce 8 000 PřBY Goroth Prime a v roce 219 PřBY Koboth. V meziválečném období kolonizovali Rabaan a v roce 3 000 PřBY Socorro, Trutalis a Trigalis. Zhruba v roce 3 956 PřBY se stali obchodními partnery Wookieeů na Kashyyyk.

Coronet by night

Coronet City v noci

Kolem roku 10 000 PřBY založila spartanská sekta klášter Kor Vella. Během vzrůstu popularity Corellian Engineering Corporation byly v blízkosti stolové hory nalezeny ložiska vzácných rud, a tak bylo Kor vella přeměněno na centrum cestovního ruchu, luxusu a bohatství.

Galaktické ImpériumEditovat

Se změnou Republiky na Impérium se vůdce Diktátu, Dupas Thomree, dohodl s Palpatinem - mohl spravovat Corellianský sektor bez přítomnosti imperiálních mandátů tak dlouho, dokjud císaři platil daně a dodával materiál a lodě.

Veřejný pořádek byl udržován Corellianskými bezpečnostními silami, organizací, která se těšila velké úctě. Členové CorSecu byli obvykle rodiní příslušníc dříve působících důstojníků - Rostek Horn, jekjo adoptivní syn Hal Horn a jeho vnuk Corran Horn jsou dokonalým příkladem.

Jak byli Corelliané povoláni do vojenské služby Impéria, celkové bezpečnost sektoru se značně snížila, čehož využili piráti a pašeráci. Z Corellie se tak stalo centrum překupnictví a černého trhu, už jen kvůli tomu, že přes sektor vedly dvě největší obchodní tepny.

Rok po bitvě o Endor imperiální styčný důstojník Kirtan Loor nařídil CorSecu napadnout rebely z Nové republiky. Mnoho důstojníků bezpečnostních důstojníků s ním odmítlo spolupracovat, protože se zodpovídali Diktátu a ne Impériu a věřili, že jejich úkolem je bojovat proti zločincům v oblasti Corellianského systému. Jednoho z důstojníků, Corrana Horna, se Loor rozhodl zabít, a tak Horn uprchl z planety následován svými kolegy Gilem Bastrou, Iellou Wessiri a jejím manželem Diricem. Všichni předstírali vlastní smrt. S ohledem na tuto neochotu spolupráce byl CorSec rozpuštěn a nahradila ho imperiální bezpečnostní složka.

Významné osobnostiEditovat

Za scénouEditovat

Když George Lucas v roce 1977 vyvíjel postavu Hana Sola, pojmenoval jeho domovskou planetu "Crell", popisovaný jako ponurý plynný svět s městy připomínající satelity plující v oblacích, kde domorodí obyvatelé vypadají jako okřídlené stvůry s drápy na rukou. Tento popis planety byl poté použit pro Bespin mynocky v Epizodě V.

VýskytEditovat

Galerie


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.