Czech Star Wars Wiki
Czech Star Wars Wiki

Corellianský sektor byla skupina hvězdných soustav v oblasti Galaktického jádra. Sektor tvořilo dvacet čtyři systémů, nejdůležitějšími světy byly například Corellia, Altawar a Duro.

Výskyt[]

Zdroje[]

  • Wookieepedia