Czech Star Wars Wiki
Advertisement


Crimson Empire II: Council of Blood je šestidílná komiksová série, vydaná v letech 1998 a 1999. Navazuje na sérii Crimson Empire.

Úvod[]

Carnor Jax, bývalý člen Císařovy královské gardy a největší favorit na Palpatinova nástupce, zemřel rukou Kira Kanose. Prozatímní rada, vytvořená kvůli správě zbytků Impéria, je opět ochromena vzájemným pletichaření a bojem o moc. Navíc se všichni obávají pomsty Kira Kanose, který členy rady pokládá za zrádce císaře Palpatina. Kanos šak není jedinou hrozbou, které musí rada čelit. Jednotky Nové republiky svedly proti Impériu několik úspěšných bitev, kriminální organizace Černé slunce se osvobozuje z imperiální kontroly a těžební cech obešel radu a na vlastní pěst vyjednává důležité smlouvy s ozbrojenými silami Nové republiky a Impéria.

Crimson Empire II: Council of Blood 1[]

Na zasedání prozatímní rady na planetě Ord Cantrell přednesla Feena D'asta návrh na uzavření míru s Novou republikou. Její největší odpůrce, předseda rady Nolyds, je po zasedání zavražděn. Proto si rada volí nového předsedu Xandela Carivuse, který je však loutkou v rukách Noma Anora. Na planetu Genon, kde má sídlo Hutt Grappa, se slétá různorodá skupina osob. Přilétá bývalá velitelka rebelů Mirith Sinn, která od Grappy žádá informace o Kiru Kanosovi.  S unesenou nákladní lodí Draisini, patřící těžebnímu cechu, přilétá ke Grappovi vůdce pirátů Sol Mon a také další tajemný nájemný lovec, Kenix Kill.

Crimson Empire II: Council of Blood 2[]

Na prakticky neobydlenou planetu Smarck, kterou využívá organizace Černé slunce, přillétá Grappa. Veze s sebou dodávku koření Gree pro místního šéfa Macuse Kaynipha, aby ho vyměnil za unesenou členku imperiální rady Feenu D'asta. Na Ord Cantrellu je zavražděn další člen rady, admirál Banjeer. Stopy zanechané na místech vražd ukazují na Kira Kanose. Rada se rozhoduje vypsat na jeho dopadení odměnu. Zároveň někteří členové vyjadřují nespokojenost s nečinností předsedy Carivuse. Kenix Kill na planetě G'wenee najde celního úředníka jménem Tarant Snil a přivádí ho Grappovi. Grappa ho za to pozve na hostinu, která je však přerušena příchodem Noma Anora.

Crimson Empire II: Council of Blood 3[]

Xandel Carivus

V letovisku De-Purteen došlo k další vraždě, generál Immodet byl otráven. Předseda Carivus se obklopil vlastní osobní stráží, dal svolat ostatní členy rady a nechal zatknout všechny nelidské zástupce. Ze zrady a vražd obvinil radní D'astu. Mirith Sinn však v Grabbově paláci zjistí, že je zde ve vězení a pod drogami držena pravá Feena D'asta. Grappa Mirith obviní z toho, že pod zástěrkou pomsty na Kanosovi špehuje Grappovy aktivity, hlavně únosy novorepublikových lodí, a daruje ji zanibarským otrokářům. Navíc Macus Kayniph, vysoko postavený člen Černého slunce, přijde s informací, že Kenix Kill je vlastně Kir Kanos. Grappa ho dá hledat, ale ten už je na cestě na zanibarskou planetu Xo, aby zachránil Mirith Sinn.

Crimson Empire II: Council of Blood 4[]

Kanos vystopuje Mirith a osvobojí ji ze zanibarského zajetí. Na útěku jsou sestřeleni a putují džunglí. Mirith vypráví o tom, jak Impérium utlačovalo její lid a přiměje Kanose, aby začal přemýšlet o zlu, které císař napáchal. Předsedu Carivuse v De-purteenu napadne skupina útočníků. Jeho ochranka útok odrazí a prohlédne mrtvá těla. Útočníci byli členové Černého slunce a jeden z nich byl klonem samotného Carivuse.

Crimson Empire II: Council of Blood 5[]

Kanos s Mirith jsou u starobylého chrámu v džungli obklíčeni skupinou Zanibarů. Podle Kanosova plánu je přilétá vyzvednout X-wing, ale nastoupit stihne pouze Mirith. Kanos upadá do zajetí a zanibarové ho přivezou ke Grappovi, aby pro ně vyzvedl odměnu, kterou na Kanose vypsalo Impérium. Imperiální rada se znaží najít východisko z obtížné situace. Impérium ohrožují útoky Nové republiky, aktivity Černého slunce a hrozí i vzpoura nelidských druhů a ztráta podpory otce Feeny, barona Rageze D'Asta, který disponuje nejsilnější soukromou flotilou v Impériu. Všechny však překvapí předseda Carivus, který rozpustí radu a prohlásí se jedinným vládcem impéria. Novorepublikové jednotky zaútočí na Kayniphovo klonovací zařízení a na Grappovo sídlo na Genonu, kde osvobodí pravou Feenu D'asta a do její cely uvrhnou Grappu, aby zde čekal na pomstu Černého slunce za smrt Macuse Kaynipha. Zároveň na imperiální síly u Ord Cantrellu zaútočí flotila barona D'Asta, který chce pomstít únos své dcery.

Crimson Empire II: Council of Blood 6[]

Kanos vs Carivus

Flotila barona D'Asta úspěšně okračuje v útoku na Ord Catrell, Carivus však drží v zajetí jeho dceru a proto baron souhlasí s výměnou Feeny za příměří. Výměna probíhá na baronově vlajkové lodi. Baron se vítá s ženou, o které si myslí, že je jeho dcera, když v tom přichází zástupci Nové republiky Mirith a Kir spolu s pravou Feenou D'Asta. Kanos požaduje, aby klonovaná  Feena byla popravena za účast na spiknutí proti císaři. Mirith se ho snaží přesvědčit, aby ušetřil její život, protože byla nedobrovolnou loutkou. Grappu z cely ve vlastním paláci osvobodil jeden ze sluhů jménem Schmood, a tak urychleně připravuje odlet na Tatooine, aby unikl pomstě Černého slunce. Dříve však dorazí Zanibarové pro svou odměnu za Kanose. Grappa jim odmítne zaplatit, protože mu Kanose sebrala Nová republika. Zanibarové ho proto odvlečou s sebou jako náhradní oběť.
Baron D'Asta domluví vyjednávací setkání s císařem Carivusem. Těsně před audiencí se u Carivuse naposled objeví Nom Anor a oznámí mu, že jeho pánové už nadále s Carivusem nepočítají a proto ho neochrání před Kanosem. Ten přiletěl spolu s baronem, zikviduje císařovy stráže a nakonec i Carivuse. Mirith Sinn nabízí baronovi připojení k Nové republice, ten se však rozhodne vládnout svému sektoru sám. Také Kanos odmítá její nabídku ke spolupráci, protože je stále loayální Impériu.

Advertisement