FANDOM


Zde naleznete seznam nejdůležitějších a nejpoužívanějších šablon.

Infoboxy - tabulka obsahující základní data o předmětu článku,umístěná na stránce vpravo nahoře.  Tyto šablony slouží také k zobrazení rozcestníku mezi kanonickým a nekanonickým článkem (Kánon/Legendy). Dále také slouží k zobrazení ikon období.

Citace - šablona pro zápis hlášek, promluv, rozhovorů apod. 

Neznámý překlad - pokud neexistuje český překlad názvu článku nebo si jím nejste jisti, použijte tuto šablonu

Pahýl - tuto šablonu použijete v případě, že je článek příliš krátký

První - šablona pro označení prvního výskytu

Výskyt - používá se v článcích o skutečných knihách, filmech atd. Slouží k výčtu postav, tvorů, droidů apod.

Galerie - používá se pro vložení galerie obrázků z určité kategorii. Zpravidla se vkládá na konec článku.

Reflist - Pokud je to možné, snažte se vždy uvádět zdroje konkrétních informací. K tomu slouží reference. Ty se vkládají ve formátu <ref name="jmeno">text reference</ref>. Parametr name je vhodné využít v případě, kdy se na jeden zdroj odkazujeme několikrát. V tom případě stačí uvést kompletní zápis pouze jednou a u dalších referencí je možné odkazovat se pomocí kódu <ref name="jmeno" />. Kromě toho je možné použít také vkládání referencí ve vizuálním editoru. Pokud použijete referenci, je nutné umístit na konec článku šablonu Reflist, ve které bude následně seznam použitých zdrojů.

V referencích můžete také použít tyto šablony

Box posloupnosti - Tato šablona slouží ke vložení tzv. boxu posloupnosti do článku. Box se vztahuje vždy k nějaké funkci určitého jedince a umožňuje vložit jeho předchůdce a následovníka. Tento box se zpravidla vkládá na konec článku (za externí odkazy, ale před galerii).