Dac byla planeta na Vnějším okraji, známá také podle svých obyvatel jako Mon Calamari. Měla jeden měsíc a dvě slunce,jedno jménem Daca. Téměř celá planeta byla pokryta o

Mon Calamarijské město

ceánem až na několik ostrůvků, ale bylo tam i mnoho plovoucích měst (např. město Heureka), původní obyvatelé (Mon Calamarijové a Quarreni) byli však schopni dýchat pod vodou. Mezi těmito rasami panovala vzájemná nevraživost přerůstající v drobné sváry a potyčky.

Pod hladinou oceánů se nacházelo mnoho živočichů, jako například Moappa (narůžovělé medůzy), amphy-hydrus (velké žáby) nebo krakana (velká dravá ryba).

Nad planetou se stavělo množství rebelských křižníků pro Alianci, například Home One nebo Mediator I.

Po rebelských válkách planetu usurpoval Darth Krayt, nový pán ze Sithu a mnozí Quarreni se za něj postavili ( odkaz Quarrenských sithů jako Darth Azard nebo Darth Maleval), což vedlo k rozpadu politiky na planetě a následnému vyhlazování Mon Calamariů, jakožto nepřátel režimu.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.