Czech Star Wars Wiki
Advertisement

Dagobah byla bažinatá planeta v sektoru Sluis na Vnějším okraji. Byla pokrytá hustým pralesem a neobydlená, proto si ji jako úkryt zvolil velmistr Jedi Yoda poté, co byl zničen Řád Jedi.

Popis[]

Dagobah byl zapadlý bažinatý svět, který kypěl životem. Močály byly plné mělkých jezer, lagun a jeskyní, ve kterých se ukrývali nejroztodivnější tvorové. Častá zde byla také vulkanická aktivita a zemětřesení. Yoda o planetě Dagobah jednou prohlásil, že to je jedno z nejčistších (nejnevinnějších) míst v galaxii obklopených Silou.

Historie[]

Poté, co byl Řád Jedi po vydání Rozkazu 66 zničen, uchýlil se mistr Yoda na Dagobah, aby se zde ukryl před Galaktickým impériem. Zvolil si ho také jako místo svého vyhnanství po neúspěchu v souboji s Darth Sidiousem. V bažinách si postavil chýši mimo jiné ze zbytků záchranného modulu, ve kterém na planetě přistál.

Okolo roku 4 PBY na Dagobah přiletěl Luke Skywalker, aby se stal Yodovým učedníkem. Strávil zde nejaký čas tréninkem používání Síly a navštívil i tajemnou Jeskyni zla, ve které panovala temná strana Síly.

Trénink Kyla Rena[]

K Jeskyni zla přivedl svého žáka Kyla Rena také nejvyšší vůdce Prvního řádu a mocný uživatel Síly Snoke.  Kylo se v jeskyni utkal s vizí svého strýce Luka, kterou zabil. Vizi svých rodičů však zničit nedokázal a propadl tak silném záchvatu hněvu, že výbuchem Síly zničil celou jeskyni. Snoke byl potěšen ukázkou Renovy moci, ale litoval, že byla tisíciletá jeskyně, do které chtěl přivést své příští učedníky, nenávratně zničena. Ren mu však odpověděl, že žádné další učedníky už potřebovat nebude

Výskyt[]

Zdroje[]

Advertisement