Byl tříoký mutant a Temný Pán ze Sithu, dědic linie Darth Banea.

O Lordu Millennialovi není známo nic z doby než se stal učedníkem Darth Cognus (učednice darth zannah). Stále jako učedník, Millennial odmítl posedlost své mistryně Baneovým Pravidlem Dvou, které přikazovalo, že mohou být pouze dva Sithové, mistr a učedník. Namísto toho věřil v Kaanovskou „Vládu Silných“. Byl přesvědčen, že klíč k moci a vítězství jé ve velkém počtu a ne v utajení. Opustil svou mistryni a málem ho to stálo život. Nakonec však zmizel a soustředil se na Kaanovskou filozofii. Pravděpodobně doufal, že potajmu vytvoří druhý Sithský řád, založený na této filozofii Millennial se usadil na planetě Dromund Kaas, třetí planetu v systému, který kdysi patřil pod správu Sithského Impéria. Tam založil nový směr temné strany, později známý jako Temná Síla jež byla praktikována všemi jeho následovníky. Sám Millenial se stal Nejvyšším Prorokem Temné Strany a do svého řádu lákal uživatele temné strany z celé galaxie. Tito následovníci, linie mágů, kteří sami sebe nazývali Prorokové Temné Strany, byli nakonec objeveni Darth Sidiousem a zařazeni do Galaktického Impéria která založil 19 BBY. Staly se Tajným Řádem Císaře a sloužili jako Sidiousovi konzultanti. Je pravděpodobné že s pádem impéria zmizeli i oni, ještě zbývá podotknout že podle známých údajů se s jedii nikdy nesetkal a že prohlašoval, že prorokové nejsou nakloněni k žádné straně ani temné ani světlé, ale to nebyla nejspíš pravda.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.