Czech Star Wars Wiki
Advertisement
"Nezapomeň, proč jsou Sithové mocnější že Jediové, Sidiousi: protože se nebojíme cítit. Přijímáme celou škálu pocitů, od výšin transcendentální radosti až k hlubinám nenávisti a zoufalství. Beze strachu vítáme každou cestu, na kterou nás temná strana vyšle, a přijímáme každý osud, který nám připraví."
―Darth Plagueis

Darth Plagueis, někdy označován jako Darth Plagueis Moudrý ale známý také jako Hego Damask byl muunský Temný Pán ze Sithu v linii Darth Banea a mistr v umění manipulace s midi-chloriany, jež žil během století vedoucímu k bitvě o Naboo. Hrál velmi důležitou roli v galaktických událostech, podněcoval Darth Sidiouse, jehož trénoval ve způsobech Sithů a temné strany Síly, k převzetí moci nad Galaxii a přivedeni nového věku Sithů.

Plagueis, posedlý možnostmi nesmrtelnosti, praktikoval některé nejhlubší, nejtemnější tajemství Síly. To obsahovalo i jeho schopnost manipulovat s midi-chloriany a to nejen proto, aby zachránil ty, které miloval, ale aby vytvořil i život. Dítě vytvořeno touto metodou, by bylo, podle Plagueise, ztělesněním samotné Síly. Plagueis byl v pozadí stvoření Anakina Skywalkera, které se stalo náhodou při jednom pokusu, který s Sidiousem prováděli. Začal Sidousovi příliš mnoho věřit a to jej stálo život.

Životopis[]

Nástup Darth Plagueise[]

Hego Damask se narodil jako syn Caara Damaska, kmenového otce klanu Damask. Jméno jeho matky je naznámé. Narodil se na světě blízko Muunilinstu zvaném Myggeto, neboli Drahokam, jehož byl jeho otec správcem. Zde Hego vyrůstal a již ve svých pěti letech vykazoval známky citlivosti k Síle. Často se bavil tím, že manipuloval svými přáteli a testoval tak hranice vztahu. Jednoho odpoledne potkal mladého Muuna tlačícího se přez něj na schodiště a Hego ho donutil skočit z okna. Nikdo ho nikdy neobvinil z jeho smrti, ale poté, co se svěřil matce musel svou citlivost k síle co nevíce skrývat. Jednou na Myggeto přiletěl Bith jménem Rugess Nome, kterého nejdříve podezíral, že má romantický vzah s jeho matkou. Nakonec mu však jeho rodiče řekli pravdu: Nome se mu představil jako Darth Tenebrous, který kdysi potkal jeho matku, ale v síle nebyla dostatečně silná, aby se stala jeho učednicí. Přikázal jí tedy, ale se oženila S Caarem a podle Nomea a bithské vědy se mělo narodit dítě dostatnečně citlivé k síle. Toto se však Plagueis dozvěděl až deset let potom, co byl předán do Tenebrousovy výchovy.

Nakonec se stal Plagueis mistrem. Zabil svého mistra tím, že mu v dole strh na hlavu padající kamení a vydal se hledat vlastního učedníka, jež by pokračoval v tradici Sithů. I když detaily známy nejsou, ví se že jistý mladý muž z Naboo jménem Palpatine, Sitha zaujal. Protože ho viděl Plagueis jako velmi potenciálního, zlákal ho na Temnou stranu síly poštváním jej proti jeho rodině. Když Palpatnine svou rodinu povraždil, vzal jej za svého učedníka a dal mu jméno Darth Sidious. Je možné, že v Sidiousovi nalezl Plagueis to, co Sithští páni dlouhou dobu hledali a to Sitha zrozeného pro to, aby přivedl 1000 let trvající Darth Baneův řád ke zářnému konci a vykonal Pomstu Sithů na Jediích.

Plagueis a Sidious[]

Sidious byl pod vedením Plagueise přibližně od roku 65 PřBY až do 32PřBY. Plagueis ho naučil vše o Síle, včetně temné strany a veškerých jejich možnostech. Sidious se pravděpodobně stal mocnějším než jeho mistr ale zároveň se stal i mnohem ambicióznějším než Plagueis čekal a tak pravděpodobně Mistr začal svému učedníkovi jisté znalosti tajit. Sidious ještě pod vedením Plagueise nalezl na Iridonii vlastního učedníka a s Plagueisovým vědomím ho začal trénovat. Ovšem Plagueis plánoval být posledním Sithem v linii a s Sidiousem po boku vládnout na věčné časy a to za pomocí Temné strany, ve které viděl potenciál nesmrtelnosti. Plagueis v Sidiousovi viděl potenciál, ale zároveň i hrozbu z důvodu jeho přílišných emocí, což mělo za příčinu jeho lidství. Ke konci svého života už Plagueis začal Sidousovi příliš mnoho věřit a to jej stálo život.

Vražda Darth Plagueise[]

Sidious večer před uskutečněním jeho zvolení do pozice kancléře oslavoval s Plagueisem v jeho příbytku na Coruscantu a Plagueis byl opilý nejen přes příliš velkou důvěrou ve svého učedníka, ale pak i vínem. Až nakonec po dvaceti letech bez spánku jej alkohol donutil usnout. Toho po chvilce váhání Sidious využil a začal svého mistra smažit s pomocí blesků. Plagueis se při tom snažil udržet na živu s pomocí svých schopností ovládat midichloriany a nespíš si i myslel, že je už nesmrtelný a nemůže zemřít. Po určité chvíli Sidiousova mučení a poslední rozpravě mezi ním a jeho mistrem, Plagueis zemřel a Sidious z si dal jeho ostatky do urny, kterou měl pak u sebe v kanceláři schovanou, protože i přes to, že mistra zabil, byl vděčný za všechno co jej Muun naučil.

Odkaz Darth Plagueise[]

Plagueisův učedník, Darth Sidious, se stal Sithem určeným k vykonání finálních kroků k pomstě. Chodil mezi Jedii nepoznán a přivodil pád jak jejich, tak Republiky. Palpatine později vyprávěl takzvanou Tragédii Darth Plagueise Moudrého Anakinu Skywalkerovi, lákaje ho k temné straně tím, že by se mladý Jedi mohl naučit Plagueisově schopnosti zachránit blízké od smrti. Skywalker, nahlodán vizemi o smrti své ženy, byl brzy zlákán a přísahal Sidiousovi věrnost, a tak Sidious prohlásil, že společně Plagueisovo tajemství odhalí.

Výskyt[]

Advertisement