Czech Star Wars Wiki
Advertisement

Darth Sion byl Pán bolesti a Sithský Pán okolo 3,951 BBY. Sion byl jedinečný v tom, že by měl být normálně mrtvý, nebýt moci nenávisti ztělesněné temnou stranou a silou vůle uzdravující jeho tělo, které bylo poškozené a tvořilo ho ohořelé kousky kůže, které Siona dělali velmi odstrašujícím. Sion velel Sith Assassinům při lovení Jedi. Byl v neustále bolesti a mluvil hlubokým chraplavým hlasem.

Životopis[]

Brzký život[]

Když se části Sithů na Korribanu obrátili jeden proti druhému po smrti Darth Malaka a zmizení Revana, Sion byl jeden z těch Sithských Pánu, kteří unikli do Neznámých regionů galaxie. Nakonec odešel na Malachor V, kde se stal učedníkem Darth Trayi, bývalé učitelky Darth Revana v časech kdy byl Jediem. Jako výhodu měl Sion to, že byl Sithský Marauder. Sion byl jedinečně mocný Sithtský Pán. V Trayuské Akademii se učil bolesti, mučením a zabíjením nevinných pomáhal zlepšit vlastní moc v Síle a schopnosti krmit se na vlastní bolesti a nenávisti, činící ho téměř nesmrtelným. Když byl poražený dokázal se vždy postavit vlastnímu utrpení. Byl také mistrem světelného meče a pravděpodobně nejslavnějším ze strašných Sith Assassinů jeho doby. Sion byl známý tím, že byl zodpovědný za smrt nespočetného množství Jediů během stínové války vedené ním a Darth Nihilusem. Avšak, aliance mezi Trayou, Nihilusem a Sionem nemohla trvat věčně. Sion a Nihilus zaůtočili na Darth Trayu a vyhnali ji. Společně dokončili stínovou válku posíláním vrahů na posledního známého „Jediho“ – Vypovězenou, která sloužila pod Revanen během Mandalorianských válek.

Lov na Vypovězenou[]

Avšak, Sionova stará mistryně, nyní opět známá jako Kreia, taktéž hledala Vypovězenou. Sion a jeho legie vrahů lovili Kreiu po té, co získala Ebon Hawk. Ebon Hawk, dříve Revanova loď dosáhl svůj cíl, Republikovou válečnou loď Harbinger a volal o pomoc proti Sionve válečné lodi. Sion, předstíral smrt a byl odnesen posádkou Harbingeru na jeho palubu. Jeho vrahové ale aktivovali generátory maskovacího pole a stali se neviditelnými a nalodili se rovněž na Harbinger. Sion byl umístěn v koltové nádrži na pozorovaní kvůly svému neobyčejnému vzezření. Z ničeho nic, se Sion probudil a rozbil svou nádrž a ihned začínal zabíjet posádku Harbingeru společně se svými vrahy.Během této doby zvládla Kreia na Harbingeru nalézt Vypovězenou, která byla uzamknutá v jednom z náladových prostorů. Kreia dostala Vypovězenou na Ebon Hawk a společně unikli. Sion ovládnul Harbinger a ihned začal pálit na Ebon Hawk, který právě vstupoval do hyperprostoru. Ebon Hawk téměř zničený přistál na Peraguském těžebním zařízení, protože potřebovali mnoho oprav. Toto zařízení bylo víc méně nedaleko Harbingeru. Po té co Ebon Hawk přistál na zařízení, Kreia téměř okamžitě vycítila přítomnost svého bývalého učedníka a varovala Vypovězenou, že musí odejít. Kreia a Vypovězená spolu s bývalým Sithským vrahem – nyní pašerákem, Attonem Randem, tajně přešli Harbinger, aby se dostali přes jeho palubu do jeho hangáru kde byl Ebon Hawk. Nicméně, Sion je na palubě lodi nalezl. Kreia poslala Attona na Vypovězenou dále a ona se sama Sionovi postavila. Ten se Krei vysmíval a během souboje jí usekl ruku svým světelným mečem. Sion, duševně zraněnou Kreiu, ušetřil a dovolil jí utéct. Podařilo se jí jen tak tak boha nastoupit na Ebon Hawk, který právě odlétal. Sion na Harbingeru, znovu střílel, nicméně, jedna zbloudilá střela zasáhla asteroid a asteroidové pole kolem něj explodovalo. Sionovi se podařilo uniknou a odletět na Korriban. Tam se setkal s jiným Jediem, Jedijskou Mistryní Lonnou Vash. Zajal ji a uvěznil dokud ji nepřijde vypátrat Jedi Vypovězená. Sion nakonec Lonnu zabil asi hodinu před tím než ji nalezla Vypovězená. Ta po nalezení mistryně Vash věděla, že je čas opustit odejít, ale byla napadnutá Sionem. Darth Sion chtěl Vypovězenou zabít aby zlomil svou strou mistryni. Vypovězená pochopila, že Pán Bolesti nemůže být poražen pouze v souboji na světelné meče a po té co ji Kreia radila telepaticky ústup, Vypovězená utekla zpátky na Ebon Hawk. Po té následoval souboj Vypovězené s Darth Nihilusem, který se skončil smrtí Temného Pána. Sion opustil Korriban a vydal se na Malachor V, přesněji do Trayuské Akademii. Na Malachoru se jeho mistryně vrátila jako Darth Traya. Sion jí s nechutí přijal zpět jako svou mistryni a netrvalo dlouho a Vypovězená přišla na Malachor V Trayu zastavit. Sion se pokoušel Vypovězenou zabít v souboji na světelné meče. V souboji ovšem zklamal a nebyl schopen Vypovězenou porazit a sám položil svůj život.

Konec[]

Přežil tak dlouho neznajíc nic jiného než nenávist, Sion byl rád, že mohl odejít nadobro. Dost zajímavé, protože Sionova schopnost ovládat svou bolest, schopnosti v boji přežili skrz temnou stranu. Vypovězená ho nebyla schopná porazit v souboji na světelné meče, ale přinutila ho aby se postavil vlastní víře. Narušila Sionovu vůli a přesvědčila ho, že Darth Traya je pro něj zhouba , a že prostřednictvím Síly se může osvobodit od strašné bolesti a nenávisti, které mu vládli. Sion nakonec podlehl Jedijskému vlivu, vzdal se svého polovičního života a zmizel v světlé straně Síly.

Výskyt[]

Advertisement