"Jsem Darth Venamis"
"Darth? Na to se podíváme."
―Darth Venamis a Darth Plagueis

Darth Venamis byl sithský učeň Dartha Tenebrouse. Ten ho cvičil v rozporu s Pravidlem dvou, protože tehdy již měl učedníka Dartha Plagueise. Tenebrous ho vycvičil, protože příliš nedůvěřoval Plagueisovým schopnostem a měli rozdílné názory na použití Síly. Domníval se, že Venamis bude schopen Plagueise zabít. Po smrti svého mistra Tenebrouse začal Venamis po Munnovi pátrat. Zastihl ho na Pobytu, měsíci vyhrazeném elitě, kde Plagueis spřádal své sítě. Venamis toužil pokořit Plagueise v souboji a stát se tak jediným sithským lordem. Byl však Plagueisem poražen. Pokusil se mu přísahat věrnost, ale Plagueis mu neuvěřil. Plagueis ho ihned nezabil. Ochromil jej a na jeho bezvládném těle prováděl rozličné pokusy s midi-chloriany, při nichž ho zabil, ale poté znovu oživil, aby ho mohl zase zabít a oživit pomocí manipulací s midi-chloriany. Definitivně ho společně se svým učedníkem Sidiousem zabil až po letech, kdy usoudil, že je již zbytečný.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.