Dathaka graush.jpg

Dathka Graush byl Sithský válečný lord kolem 7000 PřBY. Je velmi pravděpodobné, že byl jedním z vládcu Sithů jež si podrobili temní Jediové po Stoleté temnotě. Během jedné s periodicky se opakujících občanských válek na Korribanu Graush zvítězil a ovládl tři čtvrtiny planety. Během svého života rovněž vlastnil helmu schopnou znásobit jeho sílu a své srdce si nechal odstranit a dal si mýsto něj na Sílu citlivý krystal. Dále pak vytvořil Korribanské Zombie, aby mu pomohli upevnit jeho vládu. Jeho duch zústal uvězněn v jeho hrobce.

Graush pravděpodobně k Sithům jako řádu temné strany nepatří. I když je označován jako "Sith Dark Lord" (Sithský Temný Pán) což je v podstatě stejné jako skutečný titul Temný Pán ze Sithu, Graush byl s největší pravděpodobností pouze vládce rasy Sith na Korribanu a podlehl nově příchozím temným Jediům.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.