Dovin basalové byli uměle vytvoření tvorové, vyšlechtění biogenetickou manipulací Yuuzhan Vongy. Měli kulovitý tvar těla tmavé barvy různé velikosti. Většinou byli umístěni v neuromotorech vongských lodí a zajišťovali pohon, obranu a další funkce.

Jejich jedinečnou schopností bylo generování a ovládání gravitačních polí, které využívali k pohonu lodí a tvorbě štítů. Byli schopni vytvářet miniaturní černé díry, kreré absorbovaly palbu z laserů a vypálená torpéda a střely. Skupina dovin basalů byla schopná vytvořit silové pole, které dokázalo uvěznit nepřítele na určitém místě, vytáhnout vesmírnou loď ven z hyperprostor nebo z ní strhnout její deflektorní štít.

Dovin basalové byli pěstováni tvory jménem yammosk. Yammoskové si k dovin basalům, kteří jim byli přiděleni, vytvořili pouto, jako by to byly jejich děti a byli s nimi telepaticky spojeni. V bitvách pak koordinovali pohyb vesmírných lodí (poháněných dovin basaly) tak, aby uchránili své děti před nebezpečím.

Výskyt:[editovat | editovat zdroj]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.