Czech Star Wars Wiki
Advertisement

Druhy byly jedinečnými formami života. Obecně se dělily na tři kategorie podle úrovně inteligence: inteligentní, polointeligentní a neinteligentní. V galaxii bylo známo více než 20 milionů inteligentních druhů. V rámci druhu se bytosti podle rozdílů v anatomii rozlišovaly na podruhy a rasy.

Životní formy[]

Převládající formou rozumného života v galaxii byly formy života na bázi uhlíku. Existovaly však i jiné, například formy života na bázi křemíku nebo energie. Zprávy ze vzdálených částí galaxie se dokonce zmiňují o obřích mračnech mezihvězdného plynu, u nichž se vyvinula forma inteligence založená na vnitřních silových polích. Většina druhů dýchala kyslík, ačkoli řada z nich dýchala i jiné látky, například čpavek, kyanid, metan, helium nebo dorinský plyn. Navzdory těmto rozdílům se většina druhů dala snadno zařadit do několika kategorií:

Savci byli teplokrevní obratlovci, kteří vyživovali mláďata mateřským mlékem. Většina savců byla pokryta srstí. Některé z nejvýznamnějších druhů v galaxii byli savci, hlavně lidé a jejich četné poddruhy a rasy. Dalšími významnými druhy byli např. Wookieové, Cereané, Bothané a Sullustané.

Plazi byli studenokrevní obratlovci, obvykle pokrytí šupinami nebo kostěnými destičkami. Obvykle se vyvinuli z druhů jako ještěři, hadi a krokodýli. Většina plazů žila na souši a k rozmnožování kladla vejce. V galaxii se také velmi často vyskytovaly plazí inteligentní druhy, mezi významné příklady patřili Rodiani, Barabelové, Chistoriové a Trandoshané. Vyskytovali se také v méně humanoidních formách, například Slithové a Ssi-ruuové.

Rostliny syntetizovaly energii z vody, živin a slunečního světla. Obvykle byly nepohyblivé, i když některé druhy se dokázaly přesouvat a hledat lepší půdu, světlo nebo živiny. Příkladem této formy života byly druhy Neti, Ergesh, Revwien, Zelosian a Sylphe.

Hmyz byli členovci s definovanými částmi těla; nejčastěji s hlavou, hrudí a břichem. Mnohé z nich měly tvrdý exoskelet a křídla a mohly mít libovolný počet segmentovaných nohou. Některé hmyzí druhy se vyvinuly do různých, například humanoidních podob. Známými příklady byly druhy Verpin, Fefze, Killik, Bartokk, Gand nebo Geonosian.

Tvrdí bezobratlí měli tvrdé vnější tělo bez vnitřní kostry. Mezi ně často patřili korýši a někteří létající živočichové. I když tato klasifikace zahrnovala i hmyzoidní druhy, byli zařazeni do samostatné skupiny. Příkladem tvrdých bezobratlých byly inteligentní druhy byli Sauvax, Aganof a Tark.

Měkcí bezobratlí pocházeli z druhů bez kostí, jako byly chobotnice, plži a červi. Inteligentní druhy tohoto původu měly mnoho různých podob, například Iyra, Hutt nebo Ee.

Ptáci byli teplokrevné, opeřené a okřídlené bytosti. Měli obvykle lehké kosti a silné svaly, které jim umožňovaly létat. Mnoho inteligentních ptačích druhů však ztratilo schopnost létat. Mezi příklady patřily druhy Vor, Mrlssi, Quor'sav, Rishii, S'kytri, Fosh nebo Tikiarri.

Vodní druhy byly ty, které pocházely ze sladkovodních a mořských živočichů. Tyto formy života často patřily do jiných kategorií, ale byly zařazovány společně. Mezi vodní formy života patřily ty druhy, které mohly dýchat vodu, vzduch nebo obojí. Patřili mezi ně druhy Mon Calamari, Selkath, Nautolan, Quarren, Herglic, Vurk, Dellaltian nebo Gungan.

Kraniopodi byly natolik cizí formy života, že je nebylo snadné zařadit do žádné z běžných kategorií. Patřili k nim např. Bithové, Celegiané, Filar-Nitzané a Pulraové.

Studium inteligentních druhů[]

Mnoho institucí v galaxii se zaměřovalo na studium inteligentních druhů. Mezi nejvýznamnější patřily Coruscantská univerzita a Sanbraská univerzita. Vědci a antropologové, kteří studovali inteligentní druhy, byli známí jako sentientologové. Jedno z hlavních děl v oblasti sentientologie, Obo Rinův Katalog inteligentního života v galaxii, vzniklo na objednávku lorda Vadera a pod záštitou majora Vontenna, styčného důstojníka pro studium sentientologie. Obsahovala sice mnoho informací, ale byla také prostředkem imperiální propagandy, a proto měla tendenci líčit některé druhy jako méně vyvinuté, než tomu bylo ve skutečnosti. Rinova kvalifikace jako vědce byla také rozporuplná.

Dalším významným dílem v oblasti sentientologie byl Průvodce inteligentním životem Sanbraské univerzity od Iyry Tem Eliss. Spíše než o vědeckou studii se jednalo o publikaci, která měla usnadnit první kontakt s cizími druhy. V řadě bodů se však odchylovala od císařské doktríny. Impérium se pokusilo jejího autora krátce před vydáním zadržet, ale akademik unikl a svůj výzkum zveřejnil prostřednictvím podzemních sítí.

Shi'idoský výzkumník Mammon Hoole napsal uznávanou knihu Základní průvodce cizími druhy. Jedinečné poznatky o druzích získal infiltrací pomocí svých schopností měnit podobu. Mezi další dokumenty, které podrobně popisovaly vnímající druhy, patřila Univerzální encyklopedie.

Zdroje[]

Advertisement