Tento článek pochází z Clone Wars Wiki a jeho autorem je IsH

Durge byl Gen'Daiský námezdní lovec, aktivní v galaxii po téměř dva tisíce let. Schopen přežít několik téměř smrtelných situací díky jeho Gen'Daiskému dědictví a vylepšené bitevní zbroji, bojoval v několika válkách a sesbíral mnoho odměn. Přes století, si Durge vytvořil hluboký odpor k Mandalorian a dokonce zabil jejich vůdce.

Zváben ideou vraždění republikových klonových vojáků, klonů mandaloriana Jango Fett, byl Durge během Klonových Válek naverbován do Konfederace nezávislých systémů. Když získal hodnost velitele, splnil několik klíčových misí pro samotného hraběte Dooku, a vedl droidí síly do boje ve více než jedné situaci.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.