Czech Star Wars Wiki
Advertisement

Spolu s Corelliány patří Durosové mezi první rasy, které cestovaly vesmírem. Vývoj jejich společnosti byl velice těsně svázán s mezihvězdnými lety a v dávných dobách pomáhali objevovat hyperprostorové cesty používané nyní obchodníky z celé galaxie.

Vzhled[]

Durosové jsou vysocí humanoidi s modrou kůží, velkýma červenýma očima, štěrbinovitými rty. Nemají žádný nos. Receptory čichu jsou soustředěny do uzlin za očima. Kromě tohoto znaku nemají žádné vnější zvláštnosti, které by je odlišovaly od typických humanoidů.

Duro[]

Od té doby, co se kultura Durosů zaměřila na mezihvězdné lety, většina jejich populace se přestěhovala na šest orbitálních stanic-měst, které obíhají okolo jejich planety. Před mnoha tisíci lety byl jejich svět bujný a plodný, ale když Durosové objevili mezihvězdné lety a odstěhovali se na oběžnou dráhu, nechali Duro zpustnout, takže dnes připomíná horu odpadků. Tento proces dokončili imperiální dělníci, kteří zdevastovali životní prostředí planety svými těžebními aktivitami.

Ekonomika[]

Durosové mají velmi rozvinutou technologii a ve svých loděnicích stavějí obroské množství kosmických lodí. Po pravdě řečeno, průmysl zabývajíci se stavbou kosmických korábů dominuje jejich ekonomice a také v podstatě nahrazuje vládu planety. Kdo se chce podílet na politické moci, snaží se nakoupit akcie společnosti na výrobu kosmických lodí.

Kultura[]

Z kulturního hlediska život v kosmu podněcuje v mnoha mladých Durosech vášeň pro pilotování kosmických lodí. Stahují se do kosmických přístavů, kde se připojují k posádkám kosmických lodí a začínají tak svou kariéru pilotů. Durosové ovšem nemají jen potěšení z kosmického letu, ale hlavně z následného pobytu na novém místě. 

Ačkoli je možné charakterizovat Durose jako tichou rasu, jsou také přátelští, temperamentí a milují vyprávění příběhů. Existuje jedna zaručená cesta, jak Durose rozčílit, což zdůraznil duroský pilot v dopise jisté společnosti vysílající holonetové zprávy.

Přes protesty Durosů jsou Neimoidiani opravdu jejich genetickými potomky, neboť představují dekadentní formu v jejíchž genech kolují stopy předvěkých duroských kolonistů.

Advertisement