FANDOM


Eadu byla bouřlivá planeta na Vnějším okraji, na které Galaktické impérium pod dohledem velkomoffa Tarkina využilo k tajnému výzkumu kyber krystalů a vývoji superlaseru pro Hvězdu smrti.

PopisEditovat

Eadu

povrch Eadu

Eadu byla vzdálená, hornatá planeta, věčně zahalená do závoje bouřkových oblaků a blesků. Vrstva mraků byla tak tlustá, že propouštěla jen minimum slunečního světla a i ve dne na povrchu planety panovalo přítmí. Důvodem nezájmu osadníků o tento svět byl i nerovný, deštěm smáčený skalnatý povrch, plný ostrých skalisek, soutěsek a kamenných věží, který znesnadňoval jízdu vozidel i přistání vesmírných lodí. Pouze na jižní polokouli se nacházel terén vhodný pro chov nerfího dobytka, kde žila vesnická populace asi 2,5 milionu pastevců. Zbylá neobydlená část planety se proto výborně hodila pro tajné vojenské projekty, laboratoře a střelnice.

HistorieEditovat

Rafinerie Eadu

rafinerie na Eadu

V období Galaktického impéria patřila planeta Eadu velkomoffu Tarkinovi, který ji dal k dispozici tzv. Tarkinově iniciativě. Ta se podílela na probíhajícím projektu Hvězdy smrti, zahájeném ještě před vypuknutím Klonových válek. Tarkin na této nehostinné planetě nechal vybudovat  mimo jiné tajnou laboratoř a rafinerii, zaměřenou na studium a výrobu krystalů Kyber. K ochraně rafinerie byla postavena i letecká základna, na které byla dislokována 975. posádka stormtrooperů. Díky skvělému utajení a zabezpečení mimoplanetární komunikace se Impériu na Eadu podařilo nepozorovaně dokončit funkční superlaser a přemístit ho na Hvězdu smrti.

Roku 0 PřBY přiletěl na Eadu imperiální ředitel Orson Krennic, aby vyšetřil únik informací o projektu Hvězdy smrti. Před rafinerií se setkal s vedoucím výzkumu Galenem Ersem a skupinou předních vědeckých pracovníků. Setkání však bylo přerušeno útokem povstaleckých jednotek vedených kapitánem Andorem. Během útoku byla rafinerie zničena.

VýskytEditovat

  • Rogue One: Star Wars Story (první výskyt)
  • Rogue One: A Star Wars Story novel
  • Rogue One, Part I
  • Rogue One 3
  • Doctor Aphra 4: Book I, Part IV (pouze zmínka)

ZdrojeEditovat

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.