FANDOM


Elke Vetter byla Imperiální rytířka, která sloužila Felovu impériu v Sithsko-Imperiální a Druhé imperiální občanské válce. Byla také mistryní a osobním ochráncem princezny Marasiah Fel. Zemřela roku 137 PBY na planetě Socorro v souboji s Darth Talon.

ŽivotopisEditovat

Vetter vs Talon

Elke Vetter vs Darth Talon

Elke Vetter sloužila jako členka Imperiálních rytířů Felovu impériu v Sithsko-Imperiální válce. V následující Druhé impeiální občanské válce sloužila jako osobní strážce princezny Marasiah Fel, dcery císaře Roana Fela, která vystupovala jako císařův velvyslanec a tajně navštěvovala imperiální světy, aby hodnotila loajalitu imperiálních důstojníků. Elke Vetter nebyla pouze princezniným bodyguardem, ale také přítelkyní a mistryní, která měla na starosti princeznin výcvik.

Roku 137 PBY se princezna s Elke Vetter a členkou Imperiální misie Astraal Vao vypravila na planetu Socorro a ukryla se v místním misijním chrámu. Princeznu však sledovala sithská lady Darth Talon, která měla za úkol zabít císaře Fela a plánovala se k němu dostat právě přes jeho dceru. Darth Talon napadla chrám a podpálila ho. Elke se s ní utkala v souboji, aby získala dost času pro Marasiah a Astraal na opuštění planety.

Souboj skončil poté, co Talon světelným mečem usekla Elke pravou ruku a probodla stehno. Poté Talon pomocí Síly vytáhla z její mysli informace o dalších princezniných úmyslech a jako již nepotřebnou zabila Elke silovým bleskem. Díky její oběti se Marasiah a Astraal podařilo uniknout na planetu Vendaxa.

VýskytEditovat

ZdrojeEditovat

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.