Czech Star Wars Wiki
Advertisement

"Lidé předpokládají, že když nebudou dělat nic a zlůstanou zticha, boj se jich netýká, ale pravda je taková, že svou netečností mlčky podporují současný stav. Musejí si uvědomit, že rozhodnutí nedělat nic je taky rozhodnutí."
―Elscol Loro[zdroj]

Elscol Loro byla lidská žena, která vedla povstalecké hnutí na planetě Cilpar proti moffu Borenu Tasclovi a v Galaktické občanské válce sloužila v eskadře Rogue.

Životopis[]

Rodačka z kolonie na Cilparu byla členem povstaleckého hnutí proti imperiální nadvládě nad její domovskou planetou. Po smrti jejího manžela, Throma Lora, kterého zabili Imperiálové, se Elscol stala vůdkyní odboje a získala stálou ochranu od Wookiee Groznika, jenž byl jejímu manželovi zavázán dluhem života, který se po Thromově smrti přenesl na ni.

Přestože Elscol nenáviděla Impérium, nedůvěřovala ani Nové republice. Krátce po bitvě o Endor v roce 4 PBY dorazili na Cilpar členové eskadry Rogue. Loro a členové jejího hnutí se tajně dostali na jejich základnu a zajali je. Nevěřila jim, ale když jí Rogueové pomohli svrhnout moffa Borena Tascla a odhalit zrádce ve skupině jejích lidí, přestala vůči ním být podezíravá.

Za scénou[]

Obrázky: ZDE

Výskyt[]

V jiných jazycích
Advertisement