FANDOM


Fregata byla typem vesmírných lodí, které byly používány převážně k vojenským účelům. Byly navrženy k tomu, aby při vesmírných bitvách chránily větší lodě nebo plnily další podpůrné role.

Podle standardního systému klasifikace byly fregaty lodě s posádkou čítající 200 - 1000 členů a průměrnou délkou 200 - 400 m. Větší lodě byly obvykle označovány jako křižníky.

Fregaty byly dostatečně vyzbrojeny pro boj s menšími a obratnějšími loděmi. V malých skupinách byly proto nasazovány jako ochrana velkých válečných lodí. K tomuto účelu mohly na palubě nést několik letek vesmírných stíhaček.

Eskortní fregatyEditovat

Nebulon-B

eskortní fregata EF76 Nebulon-B

Pokud sloužily k ochraně neozbrojených frachťáků, transportních lodí nebo různých konvojů, používalo se pro ně označení eskortní nebo doprovodné fregaty. Ty byly navrženy Impériem pro ochranu imperiálních transportů před povstaleckou aliancí a následné pronásledování jejich lodí. Protože byly určeny k samostatnému působení, byly vybaveny výkonnými komunikačními prostředky a moderními středisky velení. Proto byly často používány jako velitelské a vlajkové lodě, ze kterých velitelé řídii svá úkolová uskupení a flotily.

Útočné fregatyEditovat

Fregata třídy Ardent

freagata třídy Ardent

Různé přístupy k útočnému nasazení fregat bylo možno sledovat  během Druhé imperiální občanské války. Impérium využívalo svých zkušeností  s hvězdnými destruktory a nasazovalo fregaty třídy Ardent (podobného designu, pouze čtvrtinové velikosti destruktoru), které agresivně napadaly a vnikaly do mezer protivníkovy sestavy.

Naopak Galaktická aliance používala moncalamarské konstrukce freagat s různými nástavbami: např. třídu Tri-Scythe s třemi horizontálními strukturami, které zvyšovaly množství nesených zbraní nebo třídu Sabertooth, která nástavbami hákovala nepřátelské lodě, které odtahovala z bojiště a vysazovala na ně svou pěchotu.

Další typy fregatEditovat

Jak už bylo řečeno, kromě bojové činnosti plnily fregaty i různé podpůrné úkoly. Impérium používalo fregaty třídy Star Galleon jako ozbrojené nákladní lodě.

Některé fregaty byly přímo navrženy (jako 30 metrová záchranná loď třídy Sprint) nebo přebudovány na zdravotnické lodě, které sloužily jako mobilní nemocnice. Známým příkladem byly upravené fregaty třídy Nebulon-B používané jako zdravotní lodě povstaleckou aliancí.

Munficent star frigate

fregata třídy Munificent

Hvězdné fregaty třídy Munificent navržené Intergalaktickým bankovním klanem byly vybaveny výkonnými vysílači a anténami pro přenos z.abezpečené komunikace v holonetu. Během Klonových válek je Konfederace užívala jako bitevní lodě.

Povstalci během Galaktické občanské války přebudovali několik 600 m dlouhých těžkých křižníků třídy Dreadnaught na útočné fregaty, silné bitevní lodě, které sloužily ještě mnoho let po válce flotile Nové republiky.

Největší lodí označovanou jako fregata byla zřejmě loď Home One, používaná aliancí jako vlajková a velitelská loď admirála Ackbara.

Známé třídy fregatEditovat

ZdrojeEditovat

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.