FANDOM


Republic Emblem

Znak Galaktické republiky.

Galaktická republika (První galaktická republika) bylo státní zřízení, které vládlo galaxii přes 25 000 let, až do ustanovení Galaktického impéria 19 PřBY. Během své existence byla obecně známá jako Republika. V pozdější době byla vzpomínána jako Stará republika (po Deklaraci Nového řádu byl používán také termín Starý řád).

Galaktická republika byla zastupitelská demokracie, složená ze soustav, sektorů a světů skoro celé známé galaxie. Ústřední vláda se skládala z legislativního, výkonného a soudního orgánu.

Legislativním orgánem byl Galaktický senát, sbor zvolených nebo jmenovaných zástupců světů, senátorů. Jeho hlavní úlohou bylo řešení sporů na planetární až celogalaktické úrovni, regulací obchodních tras mezi soustavami a zastupovat zájmy občanů republiky.

Výkonným orgánem byl Úřad nejvyššího kancléře. Nejvyšší kancléř byl volen členy senátu z vlastních řad. .

Soudní orgán se skládal z Nejvyššího soudu a nižších Regionálních soudů. Nejvyšší soud tvořilo 12 soudců.

Po většinu své historie nevystupovala Republika jako silně centralizovaná vláda ale jako svazek suverénních planet za účelem společné ochrany a ekonomické prosperity. V posledních desetiletích své existence byla spíše neschopnou vládou svázanou byrokracií a omezovanou politickou a korporátní korupcí.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.