FANDOM


Galaktický senát, známý také jako Republikový senát, byl zákonodárným i výkonným orgánem Galaktické republiky, který sídlil v Budově senátu na Coruscant. Mezi jeho hlavní povinnosti patřilo urovnávat spory mezi soustavami, světy a kulturami, regulovat meziplanetární obchod, chránit a starat se o obyvatelstvo a zajišťovat obranu Republiky.

HistorieEditovat

Senát byl místem, kde se mohli scházet a rokovat volení senátoři a zástupci i nejvzdálenějších koutů galaxie. Galaktická ústava dala senátu pravomoc regulovat obchod, sledovat hyperprostorové trasy a udržovat republikové ozbrojené síly. Až do konce Starých sithských válek byl Senát relativně slabým orgánem. Teprve Ruusanská reforma odebrala značnou část pravomocí Nejvyššímu kancléři a svěřila ji Senátu. To vedlo k větší snaze jednotlivých regionů angažovat se do galaktické politiky, a tím ke zvýšení korupce. Jedna z pravomocí, které zůstaly Nejvyššímu kancléři, byla možnost svolávat mimořádná shromáždění.

Původně byly v senátu zastoupeny jednotlivé planety s dostatečným počtem obyvatel. S postupným růstem Republiky byla galaxie politicky rozdělena na sektory, které obsahovaly až 50 hvězdných soustav. Poté v Senátu zasedali sektoroví senátoři, kteří zastupovali své planetární senátory.

Po prvním Alsakanském konfliktu (17 000 PřBY) se Senát skládal ze zasedajících senátorů s právem pronášet řeč a nezasedajících senátorů, kteří o toto právo museli písemně žádat. Díky tomu měl sice senát šanci vůbec o něčem rozhodnout, na druhé straně to vedlo k další korupci a ke kupčení s hlasy nezasedajících senátorů.

Nespokojenost s korupcí vedla až k pokusu o svržení Senátu, který provedla teroristická organizace The Flail roku 33 PřBY. Kancléř Finis Valorum však tento pokus potlačil a organizaci rozpustil.

Před začátkem Klonových válek se Senát díky vlivu obřích korporací a zkorumpovaných senátorů, sledujících vlastní cíle, stal prakticky neschopným jakékoliv akce. V té době využil charizmatický senátor Palpatine separatistické hrozby a sérií reforem a manipulací převzal nad Senátem kontrolu. Nakonec se prohlásil prvním galaktickým císařem a Republiku reformoval na první Galaktické impérium.

Nově vzniklé Impérium si uchovalo svůj Imperiální senát, ten však byl prakticky bezmocný a jeho členové se báli projevit nesouhlas s císařovými činy. Nakonec roku 0 PřBY císař Senát úplně rozpustil. Obnoven byl až v období Nové republiky.

OrganizaceEditovat

V čele senátu stál Nejvyšší kancléř, volený všemi senátor ze svého středu. Měl však nad senátem pouze malé pravomoce a mohl být odvolán hlasováním o nedůvěře. Prakticky mnohem větší vliv měl jeho volený vicekancléř, který mohl zahájit, ukončit a řídit diskuzi k jakémukoliv návrhu, což mu umožňovalo řídit program jednání.

81

Velká jednací síň

Galaktický senát měl přes 2 000 členů: senátory a zastupitele, zastupující sektory, soustavy, planety nebo dokonce korporace a cechy. Ti mohli být voleni, jmenováni svým panovníkem nebo to byli přímo planetární vůdcové. Jednání senátu se jako součást senátorova doprovodu mohli účastnit i různí diplomaté, náboženské osobnosti, místní politici a prominenti. Nicméně volební právo měli pouze senátoři.

Celý senát se scházel nepravidelně, počet jednání však dosahoval až 100 ročně. Program dne se skládal z řady celodenních oficiálních i neoficiálních jednání různých výborů a podvýborů. Většina jednání a diplomacie tak probíhala v zákulisí a v kancelářích velvyslanců. Toho využívaly různé federace a skupiny, které si členství a podpisy jednotlivých planet nebo soustav kupovaly výměnnou za lukrativní obchodní práva.

Senát byl rozdělen do mnoha výborů a podvýborů, které měly na starosti různá odvětví zákonodárné a výkonné moci.

Známé výbory Galaktického senátu:Editovat

 • Senate Action Subcommittee
  • Senate Action Subcommittee for Corellian Trade Spine Defense
 • Allocations Committee
 • Ethics Committee
 • Delegace 2000
 • Finance Committee
 • Financial Appropriations Committee
 • Judiciary Committee
 • Senate Intelligence Oversight Committee
 • Internal Activities Committee
 • Loyalist Committee
 • Oversight Committee
 • Security Council
 • Senate Committee on Refugees
 • Senate Guard Committee
 • Senate Interspecies Advisory Committee
 • Senate Naval Subcommittee
  • Procurement Panel of the Senate Naval Subcommittee
 • Senate Budgetary Committee
 • Senate Bureau of Intelligence
 • Senate Committee on New World Discovery and Exploration
 • Senate Investigative Committee
 • Senate Military Oversight Committee
 • Senate Security Committee
 • Senatorial Council
 • Trade Commission
 • Trade Council
 • Travel and Transport Bureau

Dokumenty vydané Senátem:Editovat

 • All Planets Relief Fund
 • Amended Proprieties Bill
 • Anti-Sith bill
 • Archive File 395873X555
 • Contemplanys Hermi
 • Coruscant Accords
 • Coruscant Financial Exchange Establishment Act
 • Deklarace Nového řádu
 • Emergency Powers Act
 • Enhanced Security and Enforcement Act
 • Financial Reform Act
 • Galactic Constitution
 • Measure 4213.0410
 • Military Creation Act
 • Nonsentient Creatures Transportation Act
 • Petice 2000
 • Reformation Act
 • Reflex Amendment
 • Resettlement Acts
 • Rights of Sentience
 • Sector Governance Decree
 • Security Act amendment
 • Senate Resolution BR-0371
 • Tax Levy Bill
 • Yinchorri embargo act

SídloEditovat

Budova senátu

Budova senátu

Tisíce let před pádem Republiky sídlil Galaktický senát v Senátní síni. Někdy v období po Velké sithské válce byl přemístěn do modernější a prostornější Budovy senátu.

Budova senátu ve tvaru obrovské houby, obklopené širokým nádvořím. V srdci budovy byla velká jednací síň, obklopená tisíci plošinami s křesly senátorů.

VýskytEditovat

ZdrojeEditovat

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.