Galaxie byla jedna z miliard galaxií, které existovaly ve vesmíru a jedna ze šesti dosažitelných galaxií v období Galaktického impéria. Tato galaxie byla dějištěm historických událostí spojených s Galaktickou republikou, Galaktickým impériem, Řády Jediů a Sithů a mnoha celogalaktických konfliktů a invazí.

Podle některých zdrojů byla galaxie široká 120 000 světelných let a stará asi 13 miliard let. Ve středu galaxie se nacházela černá díra, kolem hlavního disku galaxie obíhalo asi 7 satelitních trpasličích galaxií, z nichž nejznámější byly Firefist a Labyrint Rishi. Okolo galaxie se vyskytovala hyperprostorová porucha, která znemožňovala hyperprostorové cestování mimo galaxii.

Na planetách, které obíhaly 400 miliard hvězd, se vyvinulo asi 20 milionů inteligentních druhů. Odhaduje se, že tyto druhy obydlely asi jednu miliardu hvězdných soustav. V období Galaktického impéria splňovalo asi 69 milionů soustav podmínky pro imperiální správu a 1,75 milionů soustav bylo plnohodnotnými členy Impéria. Na území Impéria žilo asi 100 biliard obyvatel.

Historie[editovat | editovat zdroj]

První známou celogalaktickou civilizací bylo Nekonečné impérium Rakatů, jehož vláda i pád sahají daleko do minulosti před zformováním galaktické civilizace, vedoucí ke vzniku Galaktické republiky. Existovaly známky o existenci ještě starších inteligentních bytostí. Nejstarším známým inteligentním druhem byli Columi. Nejstarší artefakty po sobě zanechali Pelgrinové (Pelgrin Oracle, asi 2 miliony let PřBY) a tajemní Celestialové (stanice Centerpoint), nazývaní Architekti, jejichž historie zřejmě sahá až k datu 1 milion let PřBY. Ti dokázali přenášet hyperprostorem celé planety a budovat hvězdné soustavy.

První galaktický politický útvar vznikl poté, co lidé objevili hyperprostorové cestování a seznámili se dalšími inteligentními druhy. Spolu pak vytvořili volný svazek druhů a planet, který uznával společné zákony a měnu - tak vznikla první Galaktická republika spravovaná Galaktickým senátem. O moc nad galaxií s ní soupeřili zejména Huttové a několik Sithských impérií.

Sith nakonec vládu nad galaxií uchvátili, nikoliv dobyvačnou válkou, ale skrytým převratem kancléře Palpatina, ve skutečnosti Temného pána Darth Sidious. 25 tisíc let trvající Republika byla rozpuštěna a nahrazena prvním Galaktickým impériem, v čele s císařem Palpatinem. Absolutistická vláda Impéria trvala pouze dvě desetiletí, poté Impérium podlehlo v Galaktické občanské válce povstalcům bojujícím za demokracii, sdruženým do Aliance pro obnovu republiky. Z této války povstala Nová republika, obnovené demokratické zřízení, které však už nikdy nedosáhlo lesku a slávy "Staré republiky". Ta musela po následující desetiletí čelit útokům imperiálních "zůstaků" - panství ovládaných bývalými imperiálními vojevůdci nebo moffy, kteří se snažili obnovit imperiální pořádky na světech, které spravovali. Toto soupeření ukončila až Pellaeon-Gavrisomova smlouva.

Stará i Nová republika ve své historii čelily různým dobyvačným tažením nebo invazím jak domácích (Sithové, Mandalorian, Ssi-ruuvi), tak mimogalaktických (Nagai, Tofové) nájezdníků. Žádný vpád však neměl tak strašlivé následky jako invaze Yuuzhan Vongů. Mimogalaktický druh válečníků byl nakonec poražen, ale konflikt po sobě zanechal miliardy obětí, stovky zdevastovaných světů a rozvrácenou Novou republiku. Z popela Republiky povstaly dvě hlavní galaktická zřízení: Galaktická aliance a zrestaurované Galaktické impérium císaře Fela.

Obě zřízení vedle sebe fungovala v míru po jeden a půl století. Poté se znovu vynořili Sithové, kteří uchvátili imperiální trůn a rozbili Galaktickou alianci. V následné Druhé imperiální občanské válce se Darth Kraytovo impérium nedokázalo vypořádat s pozůstatky Felova impéria a Galaktické aliance a Sithové byli znovu poraženi. Dominantním zřízením v galaxii se stal Triumvirát galaktické federace.

Astrografie[editovat | editovat zdroj]

Galaxie byla rozdělena do deseti hlavních oblastí, které se dále dělily na sektory, soustavy a planety. Oblasti jsou uvedeny od středu k okraji galaxie:

Hluboké jádro[editovat | editovat zdroj]

Hluboké jádro byla oblast v srdci galaxie, široká asi 7 000 světelných let a obsahovala asi 30 miliard hvězd. Kvůli vlivu černé díry uprostřed a gravitačnímu tlaku velkého množství hvězd na malém prostoru se místní hyperprostorové cesty neustále měnily nebo hroutily, takže cestování zde bylo extrémně nebezpečné. Oblast byla po dlouhou dobu považována za prakticky nedostupnou, dokud císař Palpatine neobjevil několik bezpečných cest. Díky tomu se Hluboké jádro stalo prakticky  imperiální pevností, kde se císařova vláda udržela ještě 20 let po bitvě o Endor.

Galaktické jádro[editovat | editovat zdroj]

Nejdříve obydlená oblast galaxie, ze které zřejmě pocházel lidský druh. Nacházely se zde nejpřestižnější, nejrozvinutější a nejbohatší planety s největší koncentrací obyvatel. Zrodily se zde všechny významné galaktické vlády, a Coruscant, hlavní planeta oblasti, byl odjakživa hlavním městem a planetou galaktické vlády.

Kolonie[editovat | editovat zdroj]

Oblast, která své jméno získala v první etapě osidlování vesmíru mimo Jádro. Nacházely se zde hustě obydlené, průmyslové a rozvinuté světy.

Vnitřní okraj[editovat | editovat zdroj]

Oblast, jejíž osídlování začalo asi 20 100 let PřBY. Původně se nazývala pouze Okraj, protože se předpokládalo, že bude nejvzdálenější výspou civilizace, avšak už po jednom století osidlování pokročilo do další oblasti nazvané Expanzní region. Kvůli relativní blízkosti centra civilizace na světech Jádra si obyvatelé Vnitřního okraje postupně vyvinuli povýšený postoj k vnějším světům (podobně jako obyvatelé Jádra a Kolonií k nim).

Vláda Impéria v tomto regionu byla tak pevná, že postup Nové republiky při osvobozování byl velmi pomalý a mnoho světů otevřeně projevovalo nedůvěru v její sílu a váhalo se vstupem. Jejich obavy se naplnily po císařově vzkříšení. Až po císařově smrti na Onderonu 11 PBY se oblast vrátila pod Novou republiku a imperiální síly se stáhly na Vnější okraj.

Expanzní region[editovat | editovat zdroj]

Expanzní region začal jako kolonizační experiment světů ovládaných obřími korporacemi, které potřebovaly neustále nové zdroje surovin. Původní obyvatelstvo bylo utlačováno, zatímco korporace doslova vysávaly zdroje z celých hvězdných soustav. To vedlo k šířícím se občanským nepokojům, které přiměly Republiku převzít kontrolu nad oblastí a omezit činnost korporací.

Střední okraj[editovat | editovat zdroj]

Střední okraj patřil k chudším a méně osídleným oblastem. Přestože zde bylo několik ekonomicky silných světů, odlehlé části oblasti byly oblíbeným útočištěm pašeráků, zejména díky blízkosti Huttského prostoru. Oblast byla také silně postižena Yuuzhanvongskou invazí.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.