FANDOM


Givinové byli vysoce inteligentní humanoidní druh z planety Yag'Dhul. Jejich nejznámější vlastností byla matematická genialita, díky čemuž se stali experti na stavbu a řízení vesmírných plavidel. Pozoruhodný byl také jejich kostlivý vzhled a schopnost přežít ve vakuu.

Biologie a vzhledEditovat

Givinové vypadali jako živé kostry, díky bledému povrchu těla, očím zasazeným hluboko v trojúhelníkovitých očních jamkách a dlouhým štíhlým končetinám. Vnější kostra složená z kostěných plátů spojených pružnými membránami pokrývala celé tělo a sloužila jako vakuový oblek. Jejich planeta měla tři měsíce obíhající po nepravidelných drahách, které způsobovaly tak silné slapové jevy, že se část planety občas ocitla bez ochrany atmosféry. Givinská fyziologie se tomu přizpůsobila tak, že dokázali přežít celý den ve vzduchoprázdnu. Givinové prakticky nepotřebovali dýchat, uzavřený tělesný systém si bral energii z tukových zásob. Proto Givinové potřebovali přibližně třikrát více potravy než jim podobné humanoidní bytosti.
Givin 2

KulturaEditovat

Kvůli potřebě výpočtu pohybů atmosféry a oceánů se u Givinů rozvinuly vysoké matematické schopnosti a na matematice byla postavena celá jejich kultura. Například v klášterech se snažili pomocí matematických operací stanovit podstatu a smysl života, planetární guvernér byl volen na základě mnohorozměrných analýz a všechna politická rozhodnutí se přijímala až po propočítání pravděpodobnosti jejich naplnění. Také se běžně zdravili jednoduchými kvadratickými rovnicemi.

Givinové byli také mistři ve stavbě vesmírných lodí, díky tomu si rozuměli s Verpin a Duros. Stavěli jedny z nejrychlejších lodí v celé galaxii. Ve vlastních lodích udržovali atmosférou pouze v osobních ložnicích a počítače používali jen ke zpracování dat. Navigační počítače nepotřebovali, potřebné vektory dokázali vypočítat z hlavy.

HistorieEditovat

Během Klonových válek propůjčili Givinové své matematické, stavitelské a navigační nadání Konfederaci nezávislých systémů, pro kterou stavěli lodě. Někteří se naopak nechali najmout Republikou. Během konfliktu byly jejich loděnice zřejmě zničeny.

V období Yuuzhanvongské invaze byly loděnice už obnoveny a produkovaly vyspělé vojenské i civilní plavidla. Vongové Yag'Dhul zaútočili pouze jednou a byli odraženi.

VýskytEditovat

ZdrojeEditovat

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.