FANDOM


Glitterstim byl jeden z mnoha druhů drog, označovaných jako koření, který se těžil v dolech na planetě Kessel. Byl velmi cenný a drahý a trh s ním byl pevně řízen Galaktickým impériem.

PopisEditovat

Glitterstim, zkráceně glitter, byl vyráběn z pavučin energetických pavouků. Koření bylo vysoce fotoaktivní, takže se muselo těžit a zpracovávat v naprosté tmě, jinak by bylo zničeno. Poté, co ho horníci vytěžili, bylo baleno do neprůhledného papíru, který bránil jeho aktivaci světlem.

Glitter byla vysoce návyková látka a nepřiměřené užívání rychle vedlo k plnohodnotné závislosti. Byl základní surovinou pro výrobu dalších druhů drog, např. glitteryllu nebo tempestu. Jedincům závislým na glitterstimu se říkalo "glitteři". Ti, kterým svěřili své koření, aby jim ho připravovali k užívání, se nazývali "řezači".

Když se glitterstim vystavil světlu a poté rychle spolkl, propůjčil svému uživateli dočasnou telepatickou schopnost vycítit povrchové myšlenky a emoce. Používali ho špioni, milenci i Impérium při výslechu vězňů. Nadměrné užívání drogy postupně ničilo nervy v mozku, což vedlo ke ztrátě zraku, svědění, nervozitě a paranoie.

HistorieEditovat

Galaktická republika původně glitterstim používala jako léčivo, které na Kesselu těžili dobrovolníci. Po pádu Republiky se těžby ujaly kriminální organizace a začaly s kořením obchodovat na černém trhu.

Ke známým uživatelům glitterstimu patřili např. velkoadmirál Miltin Takel nebo bithský muzikant Figrin D'an.

Han Solo s pomocí glitterstimu dokázal přesvědčit svou přítelkyni Briu Tharen, že je obětí falešného náboženství, které zotročovalo poutníky na planetě Ylesia. Díky teplepatickým schopnostem propůjčeným drogou Bria odhalila skutečné myšlenky t'landa Tilů, kteří se vydávali za kněze zprostředkující boží působení při obřadech vytržení.

VýskytEditovat


ZdrojeEditovat

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.