FANDOM


HoloNet byla galaktická komunikační síť, která byla vyvinuta a používána v době Galaktické republiky a udržována Galaktickým impériem. Původně byl vytvořen pro Galaktický senát, aby mohl poskytnout volný tok informací mezi jednotlivými členskými světy. Díky tomu se obrovsky zrychlila komunikace, která byla dříve závislá na subprostorových přenosech.

VýskytEditovat

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.