FANDOM


Holokron

Holokron

Holokron neboli holografická kronika, bylo organicko-krystalické zařízení, používané k uchovávání velkého množství dat. Používali je převážně jedinci ovládajícíc Sílu. Ačkoliv nejznámější byly Jediské holokrony, Sith začali používat svou technologii holokronů 3 000 let před Jedi.

PopisEditovat

Většina holokronů měla tvar mnohostěnu. Jediské holokrony měly obvykle tvar krychle, sithské tvar pyramidy, ale existoval i jiné formy. Rozměry i hmotností byly uspůsobeny k držení v jedné ruce.

Tvary holokronů

Sbírka Jediských holokronů

Holokrony používaly soustavu organických krystalů a holografické a paměťové technologie k zachycení vzhledu, vzpomínek a znalostí jeho tvůrce. Tento datový otisk osobnosti tvůrce ve formě 3-D hologramu sloužil jako takzvaný strážce holokronu, který komunikoval s uživatelem a pomáhal mu vyhledávat potřebné informace. Strážci jediských holokronů dokázali vycítit schopnosti a úroveň jejich uživatelů a podle toho znemožnit nebo dovolit přístup k informacím. Tak se např. padawan nemohli dostat ke znalostem příliš složitým nebo nebezpečným jejich úrovni výcviku. Sithské holokrony měly podobný mechanismus, ačkoliv sithský strážce dokázal zkazit nic netušícího uživatele.

Ke zprovoznění neboli otevření holokronů bylo třeba projevit určitým způsobem schopnost ovládat Sílu. Buď zvláštním záchvěvem Síly, pohnutím skrytého mechanismu uvnitř nebo vložením speciálního čtecího krystalu. Podobné zařízení zvané datový holokron neboli datakron bylo určeno i pro obyčejné jedince neovládající Sílu.

HistorieEditovat

Prastaří Sithové, kteří předstihli v používání holokronů Jedie o celé 3 000 let, získali technologii pyramidálních holokronů darem od rakatanských válečníků. Ti ji darovali sithskému králi Adasovi, aby získali jeho důvěru, což se nakonec ukázalo jako neúčinné.

Nejvěrší sbírka holokronů se tradičně nacházela v jediských archivech na Coruscantu, uložena ve speciální Komnatě holokronů. Také zde byly údaje o dalších holokronech mimo archivy, místech jejich uložení a přístupech k nim.

Umění výroby holokronů bylo téměř ztraceno během Klonových válek a Velké jediské čistky, kdy byl napaden Chrám Jediů. Holokrony, které byly ušetřeny, roztroušené po galaxii, byly nesmírně ceněny. Obsahovaly ztracené informace o historii galaxie, umění Jediů, plány prastarých vesmírných lodí a další zapomenutá data.

Známé holokronyEditovat

Tedryn Holokron

Strážce holokronu Bodo Baas

Jediské holokrony
Editovat

 • Sar Agorn's holocron
 • Ood Bnar's holocron
 • Codex of Tython
 • Dakshee Holocron
 • Allynic E'Klesův holokron
 • Great Holocron
 • Arca Jeth's holocron
 • Kaerobani's holocron
 • Asli Krimsan's holocron
 • Kyber memory crystal holocron
 • Master Satele's holocron
 • Mical's holocron
 • Noetikon of Light
 • Noetikon of Science
 • Noetikon of Secrets
 • Qalsneek's holocron
 • Qornah Holocron
 • Sakuub Holocron
 • Samuro's Holocron
 • Luke Skywalker's holocron
 • Tedryn Holocron (Vodo-Siosk Baas's and Bodo Baas's holocron)
 • Tionne's Holocron
 • Quinlan Vos's holocron
 • Tharence Wo's holocron
 • Yoda's holocron
 • Vor'Na'Tu

Sithské holokronyEditovat

 • SD41263.I
 • Adas's holocron
 • Darth Andeddu's holocron
 • Darth Angral's holocron
 • Darth Bane's holocron
 • Carbonite Sith Army holocron
 • Dark Holocron
 • Belia Darzu's holocron
 • Dathka Graush's holocron
 • Tulak Hord's holocron
 • Darth Krayt's holocron
 • Kruskan Sith holocron
 • Marka Ragnos's holocron
 • Mustafar Sith holocron
 • Freedon Nadd's holocron
 • Darth Nihilus' holocron
 • Darth Revan's holocron
 • Darth Rivan's holocron
 • Telos Holocron
 • Darth Vectivus's holocron
 • Bo Vanda's holocron
 • XoXaan's holocron

ZdrojeEditovat

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.