Czech Star Wars Wiki
Advertisement

Hvězdný destruktor bylo označení pro typ vojenských lodí, vyráběných a používáných jak Galaktickou republikou, tak i pozdějším Galaktickým impériem a Prvním Řádem. Proslavila ji zejména třída Imperial, která se stala symbolem hrozivé vojenské síly Galaktického impéria.

Popis[]

Kategorie hvězdných destruktorů se částečně vymykala zaužívanému členění vesmírných lodí podle velikosti v systému Anaxeské válečné školy. Jako hvězdné destruktory označovala své výrobky korporace Kuat Drive Yards, která vyráběla válečné lodě specifické zejména svým dýkovitým tvarem trupu a umístěním velitelského můstku. Podle různé velikosti se třídy hvězdných destruktorů daly zařadit do rozličných kategorií - od 600 metrových křižníků až po několikakilometrové hvězdné dreadnoughty.

Historie[]

Klonové války[]

Během Klonových válek zařadila Galaktická republika do služby flotily hvězdných destruktorů třídy Acclamator a Venator. Tyto lodě bojovaly v mnoha bitvách proti flotilám Separatistů. V závěru konfliktu bylo do služeb republiky zařazeno také několik lodí nové třídy Imperator, které se staly vzorem pro legendární císařovy destruktory třídy Imperial. Poté, co byla Republika reformována na Impérium, byly všechny lodě Republiky včleněny do flotily Impéria.

Imperiální období[]

Impérium do své hvězdné flotily mohutně investovalo a do služby zařadilo tisíce nových destruktorů, typických svým dýkovitým tvarem a zářivě bílým trupem. Páteří Imperiálního námořnictva se staly destruktory třídy Imperial I a Imperial II, Pro speciální účely byly navrženy a zařazeny do služby další třídy, např. Victory, Interdictor, Gladiator, Secutor nebo Onager. Zejména kvůli touze císaře Palpatina vládnout galaxii prostřednictvím strachu byly budovány i extrémně velké destruktory třídy Executor.

Povstání a občanská válka[]

V časech povstání a Galaktické občanské války se imperiální hvězdné destruktory aktivně podílely na četných bitvách s loděmi rebelů a později Povstalecké aliance. Jen díky tomu, že Impérium muselo kontrolovat a střežit obrovské prostory galaxie a tisíce soustav, mohli povstalci podnikat útoky typu "udeř a uteč", a tak čelili vždy jen zlomku imperiálních sil. V chaosu, který zachvátil Impérium po smrti císaře v bitvě nad Endorem se Aliance dokázala transformovat na Novou republiku, převzít iniciativu a obsadit nebo zničit zbývající imperiální lodě. K tomu docházelo především v klíčových střetnutích poendorského období (bitva o Theed, povstání na Akivě, osvobození Kashyyku, bitva o Kuat Drive Yards).

V roce 5 PBY velkoadmirálka Rae Sloane odhadovala, že 75% destruktorů, které Impérium před bitvou o Endor mělo, jsou buď zničeny nebo zajaty Republikou. Při procházení záznamů v Imperiálním archivu na Coruscantu Sloane zjistila, že množství zbývajících lodí záhadně zmizelo a jejich údajné zničení bylo zfalšováno. Později vyšlo najevo, že admirál Gallius Rax tajně velí imperiálním flotilám v mlhovinách Almagest, Recluse, Queluhan, Ro-Loo Triangle a Inamorata. Tyto flotily se skládaly ze stovek hvězdných destruktorů a tisíců menších lodí. Po útoku na planetu Chandrila, kde přerušil mírové rozhovory mezi kancléřkou Mon Mothmou a velkoadmirálkou Sloane, nařídil Rax imperiálním flotilám, aby se shromáždily nad planetou Jakku. Tam proběhla kataklizmatická bitva, která ukončila Galaktickou občanskou válku ve prospěch Nové republiky. Několik destruktorů přitom havarovalo na povrch planety a po desetiletí tam chátraly jako pomníky na dávné události.

Válka s Prvním řádem[]

Zbytky imperiálních sil uprchly do Neznámých oblastí, kde byly shromážděny pod vedením tajemného vůdce Snokea a transformovány do nástupnické organizace Impéria pod názvem První řád. První řád se přibližně po 25 letech vynořil z Neznámých oblastí s novou, modernizovanou flotilou, tvořenou zejména staršími destruktory Imperial a moderními destruktory třídy Resurgent. Destruktory třídy Mandator, které také dodržovaly šípový tvar, byly kvůli své velikosti zařazovány už mezi dreadnoughty. Pýchou flotily Prvního řádu však byl monstrózní hvězdný dreadnought Supremacy třídy Mega, který sloužil zároveň jako mobilní velitelství Řádu.

V pozadí všech událostí po bitvě o Endor byla budována jiná, tajná flotila na planetě Exegol. Vzkříšený císař Palpatine tam vládl kultu Věčného Sithu, který po desítky let stavěl 1080 hvězdných destruktorů třídy Xyston. Všechny však byly zničeny roku 35 PBY během bitvy o Exegol, dříve než mohly odstartovat z povrchu planety.

Třídy hvězdných destruktorů[]

Galaktická republika[]

Acclamator[]

Hvězdný destruktor třídy Acclamator I a Acclamator II byl vyvinut v rámci tajného konstrukčního programu, který objednal Datrh Sidious jménem Řádu Jedi. Acclamator I byl primárně transportní loď, určená k dopravě pozemních jednotek na bojiště, Acclamator II byl určen k orbitálnímu bombardování.

Venator[]

Hvězdný destruktor třídy Venator I a Venator II byl hlavní a univerzální válečnou lodí Galaktické republiky během Klonových válek. Jeho typickým znakem byla půlkilometrová vrata do hangáru, která se otvírala na horní straně trupu.

Victory[]

Hvězdný destruktor třídy Victory I a Victory II byl zaveden do výroby urychleně po mnoha odkladech a politických hádkách na vrcholu Klonových válek. V důsledku toho měla tato třída určité konstrukční nedostatky, které vyžadovaly neustálou údržbu a neměla dobrou pověst. Victory byla 900 metrů dlouhá univerzální loď určená jak do boje ve vesmíru, tak k podpoře vylodění vojsk na planetách.

Imperator[]

Hvězdný destruktor třídy Imperator patřil v době svého zavedení na konci Klonových válek k největším válečným lodím v republikovém námořnictvu. Do služby se dostal pouze v omezeném počtu, jeho design se stal základem pro legendární třídu Imperial.

Galaktické impérium[]

Imperial[]

Hvězdný destruktor třídy Imperial I a Imperial II tvořil páteř celé Imperiální flotily, ve všestrannosti použití byl nástupcem republikového Venatoru. 1600 m dlouhá loď byla na první pohled rozeznatelná trupem ve tvaru dýky a typickou nástavbou velitelského stanoviště s 2 koulemi generátorů štítů. Na vrcholu svých sil provozovalo Impérium přes 25 000 destruktorů.

Interdictor[]

Hvězdný destruktor třídy Interdictor vznikl úpravou třídy Imperial. Do trupu lodi byly zabudovány 4 projektory gravitačních studní, s jejichž pomocí destruktor dokázal vytáhnout jinou vesmírnou loď z hyperprostoru nebo naopak zabránit jí ve skoku do něj. Interdictory byly určeny zejména k patrolování podél hyperprostorových tras, kde prováděly kontroly vesmírných lodí cestujících mezi planetami.

Executor[]

Hvězdný dreadnought třídy Executor I a Executor II byl největší a nejsilnější lodí Galaktického impéria. Tento hvězdný dreadnought, někdy označovaný jako superdestruktor, svou velikostí naprosto vynikal mezi ostatními třídami destruktorů. 19 000 metrů dlouhé plavidlo bylo určenou jako vlajková a velitelská loď pro Darth Vadera a nejvyšší vojenské velitele Impéria.

Onager[]

Hvězdný destruktor třídy Onager byl 1288 metrů dlouhý destruktor s vestavěnou superzbraní - dvouhlavňovým turbolaserem nebo částicovým dělem. Onager byl určen zejména k dobývání zbývajících separatistických základen po konci Klonových válek.

Gladiator[]

Hvězdný destruktor třídy Gladiator byl nejmenší z imperiálních destruktorů. 600 metrů dlouhá loď byla určena k dlouhodobému samostatnému patrolování na Vnějším okraji galaxie, kde měla pátrat po povstaleckých základnách a pirátských lodích.

qaz[]

Hvězdný destruktor třídy qaz byla méně rozšířená třída zavedená do služby Impéria krátce po Klonových válkách.

Secutor[]

Hvězdný destruktor třídy Secutor patřil k větším třídám destruktorů. 2200 metrů dlouhý destruktor byl využíván jako velitelská loď pro operační skupinu nebo flotilu. Zároveň byl navržen jako letadlová loď nesoucí dostatečné množství stíhaček, pozemních jednotek a materiálu k obléhání celých planet.

Tector[]

Hvězdný destruktor třídy Tector byl upravenou verzí třídy Imperial. Na spodní straně trupu neměl hangárová vrata. Tector byl vhodný pro přímý boj s hlavními loděmi protivníka, měl méně slabých míst. K jiným úkolům však potřeboval asistenci transportní lodě se stíhačkami na palubě, které by jí poskytovaly podporu.

První řád[]

Resurgent[]

Hvězdný destruktor třídy Resurgent byl dvojnásobně dlouhý jako třída Imperial. Na horní straně trupu měl hangárovou nástavbu s bočními vraty, odkud mohl mnohem rychleji vypouštět větší množství stíhaček. Měl také lépe chráněný velitelský můstek, zabudovaný hlouběji do trupu.

Xyston[]

Hvězdný destruktor třídy Xyston vycházel z designu třídy Imperial, pouze byl dvounásobně zvětšen. Byl určen zejména k orbitálnímu bombardování, většina hangárového a skladovacího prostoru byla obětována pro instalaci kyberkrystalového superlaseru, schopného ničit celé planety.

Zdroje[]

Advertisement