Czech Star Wars Wiki
Advertisement

Hvězdný destruktor bylo pojmenování pro jedny z největších typů lodí. Byly vyráběny a používány jak Galaktickou republikou, tak i pozdějším Galaktickým impériem a Prvním Řádem. Jako příklady těchto lodí můžeme uvést třídu Imperial a Venator.

Historie[]

Během Klonových válek vlastnila Republika mnoho hvězdných destruktorů třídy Venator. Tyto lodě bojovaly v mnoha bitvách proti flotilám Separatistů (včetně bitvy o Coruscant). Poté, co byla Republika reformována na Impérium, byly všechny lodě Republiky včleněny do flotily Impéria.

V časech Povstání a Galaktické občanské války se imperiální hvězdné destruktory aktivně podílely na četných bitvách s loděmi rebelů a později Povstalecké aliance (včetně akcí, jako tajná mise na Tatoine, bitva o Hoth a bitva o Endor).

Po událostech, ke kterým došlo nad Endorem se Alianance pro obnovu Republiky a později Nová republika snažila obsadit, nebo zničit zbývající imperiální lodě.K tomu docházelo především v klíčových střetnutí poendorského období (bitva nad Naboo, osvobození Kashyyku). V roce 5PBY velkoadmirálka Rae Sloane odhadovala, že 75% destruktorů, které byly před Endorem imperiální, jsou buď zničeny, nebo obsazeny Republikou.

Třicet let po bitvě o Endor byl povrch planety Jakku stále poset mohutnými troskami těchto impozantních lodí. Právě toto vrakové pole se tato zdrojem obživy mnoha tamějších obyvatel, kteří sbírali použitelné součástky a pak je prodávaly v obchodech na "stanicích".

Design[]

Imperial[]

Lodě třídy Imperial (později I a II) tvořily páteř celé Imperiální flotily.Měli svůj typický vzhled - hrotu kopí. Tento tvar umožňoval soustředění palby všech děl na jediné místo, i kdyby se nacházelo přímo před přídí. Impérium je začala vyrábět jako náhradu za starší, republikové Venatory.


Qaz[]

Qaz byl typ lodi používaný krátce po klonových válkách. Byl vybaven silnými laserovými bateriemy.

Secutor[]

Secutor byl další ze tříd, které tvořily Imperiální flotilu. Po pádu Republiky byly jedněmi z nejlepších Imperiálních lodí, avšak po nástupu Imperialů přestaly být preferovány.

Tector[]

Typ velice podobný třídě Imperial, používaný v období bitvy o Endor.

Třida Tector

Venator[]

Venatory tvořili po celou dobu Klonových válek pevnou základnu Republikové flotě. Byl pro ně typický červený pruh, který se táhl středem lodi po celé její délce.

Victory[]

Typ hvězdného destruktoru užívaný během éry Galaktického impéria.

Ukázka třídy Venator (ještě bez barevného označení příslušnosti k Republice).

Článek byl přeložen z Wookiepedie (byly použity i tytéž obrázky).

V jiných jazycích
Advertisement