Czech Star Wars Wiki
Advertisement

Hvězdný destruktor třídy Imperial I byl patrně tou nejznámější třídou lodí v galaxii. Jednalo se o lodě typického klínovitého tvaru, pro něž byl mimo to charakteristický i vysoko položený velitelský můstek. Tyto lodě se po reformě imperiálních ozbrojených složek staly páteří imperiální flotily a jedním z nejznámějších symbolů Impéria.

Charakteristika[]

Rozměry a tvar[]

Už samotná velikost této lodě budila ve všech obyvatelích galaxie respekt, neboť se svými 1600 metry byla v době svého nasazení byly tyto destruktory těmi největšími běžně užívanými loděmi v celé galaxii.

Posádka[]

K plné bojeschopnosti lodi bylo potřeba pozoruhodně velké množství posádky. její celkový počet činil 46 803 osob. Tedy konkrétněji 9 253 důstojníků, 27 850 členů ostatního personálu a 9 700 stromtrooperů. Přesto vezla každá loď na palubě zásoby pro toto obrovské množství vojáků na celé dva roky.

Stejně jako na každé jiné imperiální lodi, byl i na každém hvězdném destruktoru této třídy umístěn jeden důstojník ISB. Ten zde měl za úkol dohlížet na disciplínu a loajalitu personálu a v případě, kdy se podařilo zajmout nějakého rebela, jej neprodleně vyslechnout.

Advertisement