Imperiální rytíři byli přísně řízeným, až vojensky organizovaným řádem využívajícím Sílu, který věrně sloužil Felovu impériu. Jeho příslušníci byli plně vycvičeni v používání Síly a v boji světelnými meči. Odmítali temnou stranu Síly, ale ani strikně nenásledovali světlou stranu. Z pohledu Nového řádu Jedi mohli být Imperiální rytíři považováni za šedé Jedie.

Imperiální rytíři přísahali věrnost císař, který byl zároven vůdcem celého řádu. Přesto, pokud by se přiklonil k temné straně Síly, bylo povinností řádu císaře obrátit zpět na světlou stranu nebo ho zbavit moci.

Organizace a filozofie[editovat | editovat zdroj]

Řád byl založen přibližně po roce 44 PBY a přísahal věrnost Jaggedu Felovi, prvnímu císaři obnoveného Galaktického impéria. Ačkoliv Felovi předkové nebyli citliví k Síle, on a jeho potomci Sílu ovládali a sami byli příslušníky řádu.

Hlavním úkolem rytířů byla ochrana císaře a celého impéria. Přísaha věrnosti a služby císaři se skládala na doživotí a trestem za zradu nebo opuštění řádu byla smrt. Podle mistra Treise Sindeho rytíři sloužili Síle prostřednictvím služby císaři. Tomu však zůstávali věrní pouze do té doby, dokud následovat světlou stranu Síly. Pokud by se císař ocitl v náruči temné strany, bylo úkolem rytířů přivest ho zpět nebo ho zbavit moci.

Výcvik Imperiálních rytířů se v mnohém podobal výcviku Jediů, ačkoliv se lišili ve svém postoji k Síle. Tu pomažovali za mocný a respektovaný nástroj, avšak nehledali v ní smysl života ani se příliš neoddávali meditacím. Znali nebezpečí pádu do temné strany Síly a věděli, že se nesmí používat v hněvu. Proto se učili silné duševní disciplíně a kontrole emocí.

Přestože odmítali temnou stranu Síly, nenásledovali ani striktně světlou stranu, jak ji chápali Jedi. Pokud to bylo nutné, byli připraveni obětovat životy jedinců pro dobro nebo ochranu Impéria. Pro mohli být považovaní za tzv. šedé Jedie.

Výzbroj[editovat | editovat zdroj]

Všichni rytíři používali standardizovaný stříbrný světelný meč se stříbrnou čepelí, který symbolizoval jednotnost řádu. Meče byly vyráběny s použitím umělých krystalů a bez ceremoniálů, jelikož měly být pro rytíře pouhým nástrojem a boji s mečem se věnovala stejná důležitost jako řízení vozidel, pilotování nebo používání Síly.

Uniformou rytířů byla karmínová zbroj protkaná vlákny kovové sloučeniny phrik, která chránila před zásahy světelného meče. Podobnou funkci měly také chrániče předloktí vyrobené z kovu cortosis, který dokázal světelný meč po dotyku čepele dokonce deaktitvovat. Na chráničích předloktí a levého ramene nosili rytíři znak Impéria. Zbroj doplňovala černá kapuce a plášť.

Schopnosti[editovat | editovat zdroj]

Rytíři patřili mezi nejtalentovanější uživatele Síly v galaxii a plně se svými bojovými schopnostmi vyrovnali Jediům nebo Sithům, zvláště když využívali výhodu svého brnění. Také vyvinuli dvě nové formy boje se světelným mečem, agresivní Praetoria Vonil a obrannou Praetoria Ishu. Mmimo to znali i všechny klasické jediské formy boje, levitaci, mentální triky atd. Na rozdíl od Jediů však preferovali boj před vyjednáváním.

Známí členové řádu[editovat | editovat zdroj]

Výskyt[editovat | editovat zdroj]

Zdroje[editovat | editovat zdroj]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.