FANDOM


Imperiální zůstatek byla část galaxie, která se po roce 11 PBY zformovala do dalo by se říci "demokratického" impéria.

Vznik Editovat

Ke vzniku Imperiálního pozůstatku došlo v roce 11 PBY. Nabízí se zde samozřejmě otázka, poč Nová republika nezničila Impérium po bitvě o Endor úplně, odpověď na tuto otázka je celkem prostá: Republika neměla dostatečně velkou flotilu (velká část byla zničena při bitvě o Endor) na to, aby mohla v jedné obrovské bitvě definitivně rozdrtit Impérium a tak byla podepsána dohoda o míru. Pak však došlo k rozpadu zbylých částí, v každé totiž do té doby vládl některý z moffů a žádný se nechtěl podvolit někomu jinému, neboť byli ve svých soustavách neomezenými vládci. Docházelo tedy k různým konfliktům a válkám.... Na jejich konci se ale admirálovi Giladu Pellaeonovi podařila sjednotit všechny rozhádané moffy v Imperiální pozůstatek.

Vnitřní organizace (do roku 41 PBY) Editovat

Nejvyšším představitelem Pozůstatku byl Imperiální velkoadmirál (prvním byl právě Gilad Paelleon). Ten byl volen Radou Moffů. Té se zároveň zodpovídal a rozhodně nebyl žádným absolutním vládcem jako dříve císař, všechny jeho kroky musely být odsouhlaseny Radou (především vojenské akce). Rada Moffů byla zároveň výkonným a zákonodárným orgánem Pozůstatku.

Vnitřní organizace (po roce 41 PBY) Editovat

Tehdy byla po řadě reforem Radou odsouhlasena změna hlavy státu. Do té doby vládnoucí velkoadmirál byl ve své funkci nahrazen prezidentem. Ten byl stejně jako velkoadmirál volen Radou Moffů. Ta jej mohla rovněž z funkce odvolat. Prvním prezidentem se v roce 41 PBY stal Jagged Fel. Ten Pozůstatek v roce 44 PBY reformoval na Felovo impérium.

Zákony Editovat

Zákony Imperiálního pozůstatku jsou také velice zajímavou kapitolou, na rozdíl od Impéria, kde byly zákony vždy přizpůsobovány tomu, co chtěl císař, zákony Pozůstatku byly pevně dané a jejich systém byl jedním z nejpropracovanějších galaxii. Rovněž byla zrušena diskriminace nelidkých ras.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.