Czech Star Wars Wiki
Advertisement

Rozdělení druhů podle úrovně inteligence

Každý z druhů se dá zařadit jako inteligentní, polointeligentní nebo neinteligentní. Toto označení je většinou založeno na schopnosti příslušníků daného druhu přemýšlet, používat nástroje a komunikovat s okolím. Formální označení každého druhu schvalovala porota složená z vědců mnoha kultur pracujících na Coruscantské univerzitě. Své rozhodnutí však porota vydala až poté, co jí byly předloženy odpovídající důkazy o úrovni inteligence zkoumaného druhu, ktré nashromáždil vládou pověřený tým vědců a výzkumníků. Formální kategorie pro označení míry inteligence jsou definovány takto:

Inteligentní[]

Příslušníci druhu musí být schopni přemýšlet a rozumět abstraktním metafyzickým nebo filozofickým myšlenkám a konceptům, vyrábět a používat nástroje a komunikovat s použitím psaného nebo mluveného jazyka. Z toho, že toto označení získalo mnoho primitivních druhů žijících na úrovni kmenů lovců a sběračů, vyplývá, že druhy označené za inteligentní nemusí být pokročilé do té míry, aby vyvinnuly technologii mezihvězdných letů. Jako inteligentní byli popisováni i droidi, přestože nebyli považováni za živé bytosti.

Polointeligentní[]

Příslušníci druhu mají jisté rozumové schopnosti, nejsou však schopni pochopit abstraktní nebo rozvinutější myšlenkové koncepty. V mnoho případech dosud nevyvinuly psaný ani mluvený jazyk. O těchto druzích se předpokládá, že stoupají vzhůru po evolučním žebříčku a že nastoupily cestu k rozvoji svých duševních schopností. Za vlády Impéria nebylo takovým druhům přiznáno právo na vlastní území. Toto pravidlo však bylo Senátem Nové republiky přehodnoceno.

Neinteligentní[]

Příslušníci druhu postrádají schopnost složitějších myšlenkových pochodů a přežívají pouze díky svým přirozeným instinktům.

Historie[]

Za vlády Galaktického impéria byli Wookieeové úředně převedeni do kategorie neinteligentní. Tento očividně odsouzeníhodný čin vyjadřoval jak imperiální pohrdání nelidskými druhy, tak potřebu získat levnou pracovní sílu otroků, neboť před zotročením chránily inteligentní druhy galaktické zákony.

Advertisement