FANDOM


Iridonia byla domovská planeta lidem blízkého druhu Zabraků, která se nacházela na Středním okraji galaxie.

HistorieEditovat

Zabrakové žili na více planetách, kmeny z Iridonie se nazývaly Iridonianští Zabrakové. Z planety pocházela zabracká nájemná lovkyně Sugi a její neteř Jas Emari.

VýskytEditovat

  • Star Wars: The Clone Wars – "Witches of the Mist"
  • Aftermath (pouze zmínka)
  • Star Wars: Uprising (pouze zmínka)
  • Star Wars: The Force Awakens Beginner Game

ZdrojeEditovat

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.