FANDOM


Ithoriani byli druhem býložravých savců z planety Ithor. Často byli přezdíváni Kladivohlavci, protože jejich protáhlý krk a rozšířená hlava opravdu připomínaly kladivo. Tuto přezdívku však považovali za urážlivou.

Biologie a vzhledEditovat

Dalším znakem Ithoriánů byly jejich dvoje ústa, na každé straně krku jedna, a čtyři hrdla, což ji umožňovalo mluvit stereo. Jejich rodným jazykem, založeným na této schopnosti, proto dokázalo mluvit jen málo jiných bytostí v galaxii. Měli také schopnost prudce vytlačit vzduch ze svých hrdel a vytvořit tak ohlušující jekot. Jedinci trénovaní v řádu Jedi (např. mistr Jedi Roron Corobb) dokázali pomocí Síly zvýčit účinek tohoto zvuku až na úrověň, kdy roztříštil železo nebo plastocel.

Rozlišovacím znakem pohlaví byly hrbolky na temeni jejich hlav, samci měli jeden, samice dvě.

Jejich výška se pohybovala mezi 1,8 až 2,3 metru. Kvůli zavalitému tělu měli pomalejší reflexy a koordinaci těla než jiní humanoidi.

HistorieEditovat

Jejich rodnou planetou byl Ithor, úrodný tropický svět, kde vedle sebe existovala příroda a technologie ve vzájemné harmonii. Ithoriáni velmi dbali o své životní prostředí. Proto brzo po vynálezu repulzorové technologie postavili létající města, na která se přestěhovali. Ithoriánské obytné lodě přelétávaly nad povrchem planety a nezasahovaly tak do přírodních procesů. Byly také schopny mezihvězdného cestování, a tak kolem 12 000 PBY navázali Ithoriáni první kontakt s Galaktickou republikou.

Jejich znalosti byly využity při obnově planet zničených během Mandaloriánké a Jediské občanské války, jako např. Telos IV.

25 PBY byla planeta Ithor zničena Yuuzhan Vongy, protože na ní rostly bafforrové stromy, jejichž pyl dokázal zahubit yuuzhanvongský pancíř z kraba voonduna spolu s bojovníkem, který ho nosil. Po skončení Yuuzhanvongské války dostali Ithoriáni od Nové republiky planetu Borao, kterou osídlili. Jiní se usadili také na planetách Öetrago nebo Felucia.

Společnost a kulturaEditovat

MomawNadon

Ithorianský vyhnanec Momaw Nadon

Každých pět let se lodě shromáždily na určitém místě během tzv. Velkého setkání. Tam Ithoriáni pořádali slavnosti, vyměňovali si zprávy a řešili celoplanetární problémy. Každá komunita Ithorianů byla vedena jedincem citlivým k Síle, který sloužil jako kněz a léčitel.

Všechny lodě Ithoriánů napodobovaly jejich přirozené prostředí. Rádi v nich cestovali k jiným světům v karavanách, aby zde prodávali své zboží.

Ithoriáni byli známí svou láskou k přírodě. Říká se, že každý z nich zasadil dvě rostliny náhradou za jednu, kterou snědl. Mnoho z nich nikdy nevstoupilo na povrch své planety, a dva z pěti kontinentů planety dokonce nebyly osídleny, aby zůstala jejich příroda zachována.

OncaBulduga

Námezdní lovci Onca a Bulduga.

Byli také velmi mírumilovní, zdvořilí a respektovali všechny jiné bytosti. Přesto vyvinuli silné ochranné zbraně a štíty na obranu svých lodí a světů. Několik z nich se nechalo natolik unést svou touhou chránit mír, že se začali chovat krutě nebo vymysleli šílené plány na vymýcení nenávisti z celé galaxie. Vyskyti se také násilní příslušníci tohoto druhu (např. námezdní lovci Del a Dob Moomo, Onca a Bulduga), takoví však byli vyhnáni z ithoriánské komunity.

VýskytEditovat

ZdrojeEditovat

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.