Advertisement
Izby Barghest.jpg

Izby byl ochočený barghest, kterého pro osobní ochranu choval onodonský padělatel jménem Gwellis Bagnoro. Krátce před bitvou o Takodanu byl Izby se svým pánem v Mazině hradu na Takodaně.

Výskyt

Zdroje

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.