Czech Star Wars Wiki
Advertisement

Izby byl ochočený barghest, kterého pro osobní ochranu choval onodonský padělatel jménem Gwellis Bagnoro. Krátce před bitvou o Takodanu byl Izby se svým pánem v Mazině hradu na Takodaně.

Výskyt[]

Zdroje[]

Advertisement