FANDOM


Město Jedha, známé také jako Svaté město nebo NiJedha, bylo starodávné město na pouštním měsíci Jedha. Bylo posvátným místem pro mnohá náboženství spjatá se Silou. Poutníci z celé galaxie přicházeli do města, aby navštívili zejména místní Chrám Kyber. Roku 0 PřBY bylo Svaté město obsazeno a vyloupeno imperiálním vojskem a poté zničeno testovacím výstřelem z právě dokončené Hvězdy smrti.

PopisEditovat

Svaté město bylo vybudováno na stolové hoře uprostřed chladné pouště obklopené pohořím. Pravděpodobně stálo přímo uprostřed kráteru po pradávném dopadu meteoritu. Město bylo obehnáno vysokými zdmi, ve kterých se těsnalo množství domů, chrámů a dalších staveb. Těsnými uličkami proudily zástupy poutníků a věřících, kněžích a řádových členů mnoha náboženství, kteří přišli navštívit posvátná místa spjatá se Silou. Nejvýznamnější budovou ve městě byl Chrám Kyber, známý také jako Chrám Whillů, který se tyčil vysoko nad ostaní stavby a zdi města. Ten byl střediskem Církve Síly a uchovával v sobě mnoho pokladů a kyberových krystalů.

HistorieEditovat

Město a jeho okolí bylo od nepaměti spojeno s uctíváním Síly a možná i s počátky Řádu Jedi. V letech předcházejících bitvě o Yavin se o měsíc Jedha začalo zajímat Impérium, které zde založilo několik dolů, zakázalo praktikování náboženství a uzavřelo Chrám Kyber. Proto se mezi poutníky, prodavači a žebráky v uličkách města začaly objevovat i imperiální hlídky, které pátraly po podezřelých osobách a členech milice Sawa Gerrery, kterou na Jedhu přivedla právě imperiální okupace.

Roku 0 PřBY se do města vypravili alianční agenti Cassian Andor a Jyn Erso, kteří pátrali po vůdci místního odboje Gerrerovi. Na jednom z náměstí se připletli do ozbrojeného přepadení imperiálního konvoje, které provedli právě Gerrerovi Partyzáni.

O několik hodin později byly imperiální jednotky z měsíce staženy a ředitel Orson Krennic a velkomoff Wilhuff Tarkin se rozhodli provést test superlaseru nové bitevní stanice pojmenované Hvězda smrti, která se právě nacházela na orbitu měsíce. Po zážehu pouze jednoho reaktoru laserový paprsek Hvězdy smrti kompletně zničil celé Svaté město i jeho široké okolí a zahubil všechny jeho obyvatele. Aby Impérium utajilo příčinu zničení Svatého města, označilo událost za důlní neštěstí.

VýskytEditovat

  • Guardians of the Whills
  • Rogue One: Star Wars Story (první výskyt)
  • Rogue One: A Star Wars Story novelization
  • Star Wars: Rogue One: A Junior Novel
  • Rogue One, Part I
  • Rogue One, Part II
  • Rogue One, Part III (Mentioned only)
  • Rogue One, Part IV (Indirect mention only)
  • Battlefront II: Inferno Squad (Mentioned only)
  • Doctor Aphra 3: Aphra, Part III (Indirect mention only)

ZdrojeEditovat

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.