Czech Star Wars Wiki
Advertisement

Jedi Academy: Leviathan je čtyřdílná komiksová série vydaná v letech 1998 až 1999. Odehrává se 8 let po pádu Impéria a popisuje výpravu členů Nového řádu Jedi na planetu Corbos.

Jedi Academy: Leviathan 1[]

Leie Organě Solo, současné prezidentce Nové republiky, poslali horníci z planety Corbos zprávu s žádostí o pomoc. Ve skalách vykopali nestvůru, která teď ničí celou důlní kolonii. Novorepublikové jednotky jsou však příliš rozptýlené, poprosí tedy o pomoc Nový řád Jedi. Na Yavinu 4 shromáždil Luke Skywalker různorodou skupinu nadaných osob, které učí jediskému umění na nové akademi, nazývané Praxeum. Jsou to Kyp Durron, bývalá dathomir čarodějnice Kirana Ti, poustevník a oblačný prospektor Streen z Bespin, historička Tionne Solusar a další. Přidal se k nim také Dorsk 82, klonovaný bratr bývalého Jedie a Durronova přítele Dorska 81. Skywalker posílá na Corbos Durrona a sním i nováčka Dorska 82. Po příletu na Corbos naleznou kolonii zničenou, avšak Durron díky Síle stále cítí volání dělníků o pomoc.

Jedi Academy: Leviathan 2[]

Kyp s Dorskem prohledávají ruiny, ale nachází pouze stopy po boji. Rozhodnou se v kolonii přenocovat. Kypa však volání o pomoc, které slyší ve své mysli nenechá spát, a vypraví se sám prohledávat jeskyně. Když se Dorsk 82 probudí sám, zpanikaří a běží do své lodě volat o pomoc Jedie v Praxeu. Tionne mezitím ze starých záznamů zjistila, že žádná z osadnických výprav na Corbos se nikdy nevrátila. Kirana Ti a Streen proto rychle nasedají do lodi a letí na pomoc. Kypa zatím volání dovedlo na skalní plošinu, kde se setkává s nestvůrou.

Jedi Academy: Leviathan 3[]

Kyp se s ní pustí do boje a na hřbetu nestvůry prorazí puchýř, ze kterého vyletí něco jako duše zabitých horníků. Nestvůra však Kypa srazí na zem a ten při pádu ztratí svůj světelný meč. V nouzi použije Sílu a přivolá blesk, který monstrum zasáhne a usmrtí. Kyp poté oštěpem probodá další puchýře a uvolní všechny uvězněné duše. Jediové spolu s Dorskem 82 projdou jeskyněmi, ve kterých je mimo jiné umístěn i silný generátor postavený vedle lávového jezera, který geotermální energii lávy mění na elektřinu. Srkze šachtu vylezou na skalní plošinu, kde naleznou Kypa u mrtvoly nestvůry.

Jedi Academy: Leviathan 4[]

Jediové vs leviathan

V tom se objeví mnohem větší leviathan a napadne Jedie. Ti pochopí, že nestvůrám dodává sílu utrpení uvězněných duší a proto je musí osvobodit. Pokouší se nestvůru spoutat lany, ale během souboje tíha leviathana prolomí strop jeskyní a všichni se propadají dovniř. Nestvůra padá do lávového jezera, zatímco Jediové se zachytí lan a sešplhají dolů. Leviathanovi však láva neublíží a stále bojuje. Dorsk 82 si všimne,že generátor je stále funkční a mohli by leviathana zabít pomocí elektřiny. Kyp vyšplhá na elektrické kabely, upoutá pozornost nestvůry a uskočí těsně před tím, než se leviathan zakousne do kabelů v místě, kde stál. Dorsk v tu chvíli spustí generátor a elektřina nestvůru zabije. Jediové se poté vrací na Yavin IV, kde Dorsk 82 slibuje, že se také stane rytířem Jedi.

Advertisement