Czech Star Wars Wiki
Advertisement

Star Wars Kánon je soubor událostí oficiálně zařazených do kontinuity Star Wars Univerza. Poprvé byl definován v prvním vydání časopisu Lucasfilmu, Star Wars Insider. Podle této definice je nutno nahlížet na Star Wars kánon jako na všechny příběhy, které inspiračně vychází z původních prací George Lucase, byť perem jiného autora a to z toho důvodu, aby byla uchovávána jedna všeobecně uznávaná příběhová linka, aniž by v některých místech sama sebe popírala nebo jinak zpochybňovala.

V nedávných letech se definice oficiálního kánonu Star Wars značně změnila. Nejen, že vznikla klasifikace GTCSND podle strážce Holokronu Star Wars (přeneseně tedy kánonu Star Wars) Leelanda Cheeho; záhy, po odkoupení studia LucasArts společností Disney, bylo z oficiálního kánonu také přeřazeno tzv. expandované univerzum do tzv. Legend, nekánonických součástí Star Wars příběhu. Nicméně většina publikací vydaných po tomto přeřazení už patří do nového kánonu.

Advertisement