FANDOM


Tato kategorie obsahuje rasy a poddruhy inteligentních i neinteligentních druhů.


Rasa je biologicky odlišná podskupina biologického druhu. Příslušníci různých ras uvnitř druhu jsou obvykle schopni se spolu rozmnožovat a mít životaschopné potomstvo, což mezi druhy nelze.

All items (19)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.