Czech Star Wars Wiki
Advertisement
Czech Star Wars Wiki

Kiffarové byli lidem blízká rasa, která obývala planety Kiffu a Kiffex. Občas byli nesprávně označováni jako „Kiffuové“.

Schopnosti[]

Přibližně u jednoho ze sta Kiffarů se vyskytovala schopnost číst vzpomínky z neživých předmětů dotykem, zvaná psychometrie, včetně mrtvých těl bytostí. Schopnost číst i z živé bytosti byla značně neobvyklá, jedinou známou výjimku představoval Quinlan Vos a to díky svému tréninku pod hrabětem Dooku.

Kultura[]

Kiffarové byli zhledem podobní lidem, odlišovali se pouze výrazným obličejovým tetováním, zvaným qukuuf. Toto tetování, prováděné v dětství, se dědilo v rodinách po mateřské linii, vyjma případů, kdy matka nebyla Kiffarka a jedinec přijal tetování svého otce. To byl případ např. Korta Vose, syna kiffarského mistra Jedi Quinlana Vose a lidské matky Khaleen Hentz.

Kiffarské tetování

Klanová příslušnost se pravděpodobně dědila po otcově linii, ačkoliv není jasné, jak se postupovalo, pokud otcem nebyl Kiffar, např. jako v případě Ailyn Vel. Jednotlivé klany byly po většinu kiffarské historie v nepřátelském nebo válečném stavu. Invaze Sithského impéria na kiffarské planety okolo 3 500 PřBY ale počty Kiffarů i klanů výrazně zredukovala.

Tradičními barvami obličejových tetování byly červená, žlutá a zelená. K rozlišení klanů se používali různé vzory a motivy.

Zdroje[]

Advertisement