FANDOM


Kolonie
Kolonie
byly galaktickou oblastí, která se rozprostírala mezi Jádrem a Vnitřním okrajem. Díky sousedství s politicky a ekonomicky silnými světy Jádra byly i Kolonie dosti bohatý region plný rychle se rozvíjejících průmyslových světů a obchodních center.

Popis Editovat

Kolonie byly první oblastí, jejíž planety byly kolonizovány mimo Jádro. Některé ještě před vznikem Galaktické republiky, mnoho z nich bylo zakládajícími členy. Světy byly tradičně velmi bohaté a průmyslově rozvinuté, se starobylými kulturami.

Historie Editovat

Přibližně 27 000 let PBY byl vyvinut hyperpohon, který umožnil kolonizovat některé vzdálené světy, včetně Felucie na Vnějším okraji. Většina světů v oblasti Kolonií byla osídlena do 24 000 PBY. Bohaté světy Jádra vysílaly také generační lodě, s jejichž pomocí založily mezihvězdná impéria. Osadníci z Humbarine kolonizovali planety Balmorra a Commenor, zatímco Corelliané osídlili Byblos a Loronar. Kolonisté z planety Duro se usadili na Neimoidii a postupně se vyvinuli v odlišný poddruh. Kvůli pomalému cestování a nedokonalému spojení s mateřskými světy se kolonie často osamostatnily, což vedlo k několika konfliktům.

Vznik Galaktické republiky 25 000 PBY pomohl snížit počet konfliktů mezi světy Jádra a koloniemi a urychlil kolonizaci celé oblasti. Tomu napomohl také objev Corellianského běhu a Perlemianských obchodních cest, což vedlo k založení nových kolonií na planetách Yabol Opa, Raithal a Arkania.

Planety KoloniíEditovat

 • Arkania
 • Aquilae
 • Bassadro
 • Batorine
 • Borleias
 • Castell
 • Cato Neimoidia
 • Carida
 • Cilpar
 • Deko Neimoidia
 • Devaron
 • Fondor
 • Froswythe
 • Giju
 • Golkus
 • Hjaff
 • Herzob
 • Hok
 • Jatir
 • Kelada
 • Koru Neimoidia
 • Loj
 • Mrlsst
 • Nak Shimor
 • Neimoidia
 • Quarzite
 • Pelemax
 • Phu
 • Trunska
 • Vulvarch
 • Wakeelmui
 • Yir Tangee


ZdrojeEditovat

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.