Czech Star Wars Wiki
Advertisement
Czech Star Wars Wiki

Koros-Strohna, v překladu Světoloď, bylo obrovské plavidlo, na kterém cestovaly celé generace Yuuzhan Vongů.

Charakteristika[]

Světoloď měla podobnou úlohu jako superdestruktor - sloužila jako transportér, shromaždiště, válečná loď i psychologická zbraň při dobývání nových planet. Základ plavidla tvořil 10 km velký kus korálu yorik, symbioticky propojený s dalšími materiály a organismy tvořícími zbraně, pohonné a podpůrné systémy.

Pohon tvořily desítky dovin basalů, kteří zachycovali vzdálená gravitační pole a táhli loď vesmírem. V oblastech se slabou gravitací, např. v prázdnotě mezi galaxiemi, vysunovala světoloď membránovité úponky zvané cestovní uzliny. Na každém úponku bylo připevněno několik koralskipperů, které pomáhaly membrány roztáhnout. Po roztažení sloužily jako kosmické plachty.

Každá světoloď byla vybavena stovkami magmatických zbraní, které vyvrhovaly na nepřátelská plavidla roztavenou strusku. Škála jejich ničivých účinků sahala od malých otvorů odpovídajících blasterovým dělům, až po velké emitory, které vystřelovaly žhavé kamení o velikosti malých nákladních lodí. Zbraně světolodí jsou rozmístěny sice řídce, avšak jsou velmi přesné. Jako zbraně sloužili i dovin basalové. Vytořením gravitačních studní dokázali vyřadit z činnosti vesmírné stanice nebo svrhnout měsíc na povrch planety. V souboji se stíhačkami strhávali jejich štíty a vytvářeli miniaturní černé díry pohlcující rakety a torpéda.

KorosStrohnaInvasion.jpg

Díky své velikosti mohla světoloď přepravovat více než 5000 válečníků i s jejich stíhačkami. Jelikož byla loď vlastně živým organismem, byla nadána primitivním vědomím a dovedla komunikovat, a s pomocí yammoska i koordinovat činnost pilotů.

Typická světoloď měla životnost přes 500 let, ale existovaly i lodě starší 1000 let. S rostoucím věkem rostla i jejich velikost. Přestárlé světolodě nakonec onemocněly, jejich systémy přestaly pracoval a zemřely.

Historie[]

Bylo známo několik jmen světolodí, které se zúčastnily yuuzhanvongské invaze.

  • Baanu Miir, která na palubě nesla 12 000 Yuuzhan Vongů, byla v době invaze stará přes 1000 let a pomalu umírala, neschopná cestovat nadsvětelnou rychlostí.
  • Baanu Rass, jedna z největších světolodí měřící přes 120 km, byla zničena u Myrkru.
  • Baanu Ghezh, která byla považována za hlavní sídlo kasty tvárců.
  • Alak Schou
  • Baanu Kor
  • Harla

Existovaly i další světolodě, u nichž není známo jméno, ale např. pouze příslušnost k jednotlivým klanům.

Výskyt[]

Zdroje[]