Czech Star Wars Wiki
Advertisement

Lah'mu byla planeta na Vnějším okraji v sektoru Raioballo. Úrodná planeta hostila malou populaci osadníků. Po Klonových válkách se zde ukrývala rodina imperiálního vědce Galena Ersa.

Popis[]

Lah'mu byla vzdálená planeta na Vnějším okraji, daleko od všech hlavních hyperprostorových cest. Planetu obíhal jeden měsíc a křemenný prstenec, tvořený zbytky prachového měsíce, který se před dávnými věky rozpadl.

Planeta byla úrodná, pevninu oplývala zelenou barvou biosféry, která přeměňovala železo na chlorofyl. Během raného geologického života kůra planety několikrát popraskala a na povrch bylo vyneseno množsví kovů a minerálů jako zinek, chlor, železo, kobalt nebo dusík. Ty se ale rozpustily v podzemní vodě, která se proto nehodila k pití. Vulkanické sedimenty, díky kterým měla planeta černé pláže, kontaminovaly také půdu, proto se před zemědělským užitím musela prosévat.

Historie[]

Lah'mu znamenalo v neimoidianštině "prosperita". Přestože to byl úrodný svět, nenacházelo se na něm nic vzácného a stejné suroviny byly k dispozici na dostupnějších světech blíže hyperprostorovým cestám. Díky tomu se o ni prakticky nikdo nezajímal.

V posledních desetiletích vlády Galaktické republiky se Ministerstvo pro ekonomický rozvoj snažilo nabídkami pozemků povzbudit občany k osidlování světů Vnějšího okraje. Toto špatně organizované úsilí brzy vyšumělo a mnoho světů zůstalo osídleno jen řídce nebo bylo nakonec opuštěno.

Krennicův raketoplán na Lah'mu

Okolo roku 13 PřBY zůstávalo na Lah'mu odhadem pět stovek osadníků, kteří obývali zemědělské usedlosti na západní polokouli.  Mnozí z nich zde hledali bezpečný a zapomenutý svět, podobně jako rodina vědce Galena Ersa, který se zde ukrýval před Impériem. Ersova usedlost byla skoro celá ukryta pod povrchem a získávala energii z geotermálních zdrojů. Ersovu rodinu roku 13 PřBY vypátral imperiální ředitel Orson Krennic a usedlost zůstala opuštěna.


Výskyt[]

Zdroje[]

Advertisement