Czech Star Wars Wiki
Czech Star Wars Wiki

Macus Kayniph byl zločinecký boss neznámého, lidem blízkého druhu. V období po Palpatinově smrti 11 PBY pracoval pro organizaci Černé slunce, kde dosáhl vysokého postavení. Měl na starosti operace na planetě Smarck.

V roce 7 PBY navázal spolupráci s Hutt Grappou. Opatřil mu spaartské klonovací válce a také pro Grappu nechal unést členku imperiální rady Feenu D'Asta. Oboje s Grappou vyměnil za vzácné greeské koření. Také mu odhalil pravou totožnost nájemného lovce Kenixe Kila, který pro Hutta pracoval. Byl to Kir Kanos, bývalý člen císařské gardy, na kterého byla vypsána astronomická odměna. Když Grappa zjistil, že mu Kanos unikl, v návalu vzteku Kaynipha zastřelil. Jeho mrtvolu pak nechal naložit na loď a zinscenovat její nehodu, aby zakryl svou vinu.

Macus Kayniph
Výskyt[]

Zdroje[]

V jiných jazycích